Thuế Giáo hội tại nước Ðức

năm 2019 có phần gia tăng

 

Thuế Giáo hội tại nước Ðức năm 2019 có phần gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 22-07-2020) - Số tiền thuế Giáo hội Công giáo tại Ðức thu được trong năm 2019 có phần gia tăng, mặc dù số tín hữu giảm bớt.

Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Bonn, Văn phòng Hội đồng Giám mục Ðức cho biết số tiền thuế Giáo hội Công giáo thu được trong 2019 là 6 tỷ 760 triệu Euro, tức là tăng thêm 117 triệu Euro, so với năm 2018 trước đó. Tình trạng này thật đáng kể, vì trong năm ngoái có gần 273,000 tín hữu Công giáo làm đơn xin ra khỏi Giáo hội.

Tuy nhiên trong năm 2020, cả Giáo hội Công giáo lẫn Tin lành ở Ðức đều dự trù số tiền thuế thu được sẽ giảm bớt nhiều vì đại dịch Covid-19, khiến cho nền kinh tế bị khủng hoảng nặng nề.

Trong năm 2019, các Giáo hội Tin lành tại Ðức cũng thu được năm tỷ 950 triệu Euro, tức là tăng 2.7% so với năm trước đó. Lý do chính của sự gia tăng như thế là nhờ tình hình kinh tế năm 2019 tại Ðức tốt đẹp, thị trường công ăn việc làm tích cực, mặc dù số người xin ra khỏi Giáo hội Tin lành cũng ở mức độ cao.

Tại Ðức, tín hữu của các giáo hội hoặc tôn giáo được chính quyền công nhận, đều có nghĩa vụ phải đóng thuế cho giáo hội của mình, với số tiền tương đương với khoảng 8 hoặc 9% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Ai không muốn đóng thuế, thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội của mình.

(KNA 20-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page