Phúc trình hoạt động xã hội

và từ thiện của Giáo hội tại Ðức

 

Phúc trình hoạt động xã hội và từ thiện của Giáo hội tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 22-07-2020) - Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Bonn, Văn phòng Hội đồng Giám mục Ðức cho biết sự dấn thân xã hội và từ thiện của Giáo hội Ðức trong năm 2019 vẫn còn cao, nhưng giảm sút so với năm trước đó.

Thực vậy, trong năm 2019, các tổ chức bác ái Công giáo Ðức, các dòng tu và giáo phận tại nước này đã tài trợ tổng cộng 591 triệu 600,000 Euro cho các dự án từ thiện, tức là giảm 36 triệu 700 ngàn Euro.

Tổng cộng có 116 triệu 100 ngàn Euro được Giáo hội Công giáo Ðức dành để giúp đỡ dân tị nạn trong và ngoài nước, tức là giảm 9 triệu 400 ngàn Euro, so với năm 2018.

Phúc trình cho biết, số sinh viên thần học tại Ðức trong năm 2019 là 18,251 người, tức là giảm 573 sinh viên. Tuy nhiên, số phụ nữ được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo trong các cơ cấu của Giáo hội liên tục gia tăng. Năm 2018, có 19% phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo trong các tòa giám mục và tòa Tổng Ðại diện giáo phận, và trong năm ngoái tăng lên 23%. Trong đại hội hồi năm ngoái ở thị trấn Lingen, Hội đồng Giám mục Ðức đã quyết định sẽ làm sao để phụ nữ chiếm ít nhất một phần ba các vị trị lãnh đạo trong các tổ chức của Giáo hội.

Cả các người nữ giúp lễ trong Giáo hội Ðức cũng gia tăng, và hiện nay người nữ chiếm 53% trong tổng số 360,000 trẻ giúp lễ tại Ðức.

(KNA 20-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page