Ðức Hồng Y Ranjith lên án

những người dùng tên ngài để vận động bầu cử

 

Ðức Hồng Y Ranjith lên án những người dùng tên ngài để vận động bầu cử.

Hồng Thủy

Colombo (Vatican News 21-07-2020) - Ðức Hồng Y Malcolm Ranjith, tổng giám mục của Colombo, kêu gọi các ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử không sử dụng tên hoặc ảnh của ngài cho mục đích tuyên truyền trong các chiến dịch bầu cử của họ.

Sau khi các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web đăng tin Ðức Hồng y Ranjith ủng hộ một số ứng cử viên, trong một thông cáo báo chí ngày 18 tháng 07 năm 2020, Ðức Hồng y nói: "Tôi và tổng giáo phận Colombo không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị, hay các nhóm hoặc người nào với mục đích bầu cử. Những việc làm này đã được thực hiện mà không có sự đồng ý của tôi."

Ðức Hồng y nói thêm: "Thực hiện việc bầu cử theo quyết định của lương tâm là quyền không thể thay đổi của mỗi công dân." Cuối cùng, ngài nói rằng ngài sẽ không gặp các ứng cử viên của các cuộc bầu cử tiếp theo nếu công lý không được thực hiện.

Cuộc bầu cử tại Sri Lanka dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại do sự lan rộng của đại dịch Covid-19 ở nước này, dẫn đến sự phong tỏa quốc gia từ đầu tháng 3 năm 2020. Do đó, do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, Ủy ban bầu cử đã chuyển ngày bầu cử đến ngày 05 tháng 08 năm 2020. (CSR_5367_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page