Tổng giáo phận Freiburg

đang tiến hành dự án gộp giáo xứ

 

Tổng giáo phận Freiburg đang tiến hành dự án gộp giáo xứ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Freiburg (RVA News 20-07-2020) - Tổng giáo phận Freiburg, miền nam Ðức đang gấp rút tiến hành kế hoạch gộp 1,000 giáo xứ thành 40 giáo xứ lớn, mặc dù Tòa Thánh đã chặn việc làm tương tự của giáo phận Trier ở Ðức.

Hôm 14 tháng 7 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Stephan Burger đã gửi thư cho các nhân viên của giáo phận và nói rằng dự án gộp các giáo xứ là "một câu trả lời thích hợp cho những thách đố mà giáo phận chúng ta phải đương đầu. Hiện thời, tôi không thấy có lý do gì để thay đổi các mục tiêu và những đặc điểm chính của dự án này".

Tổng giáo phận Freiburg hiện có gần 1,000 linh mục phục vụ một triệu 800,000 tín hữu Công giáo, thuộc bang Baden-Wuerttemberg, miền tây nam nước Ðức. Theo thống kê chính thức công bố hồi tháng Sáu năm 2020, trong năm 2019 có gần 22,300 tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Freiburg làm đơn xin ra khỏi Giáo hội Công giáo.

Kế hoạch tổ chức lại giáo phận Freiburg được gọi là "Phát triển Giáo hội năm 2030", hiện đang được thảo luận tại các giáo hạt. Những góp ý từ các cuộc thảo luận này sẽ được dùng để soạn dự thảo thứ hai. Sau cuộc thảo luận kế tiếp, quyết định chung kết sẽ được đề ra vào khoảng cuối năm 2020.

Hồi tháng Sáu năm 2020, Bộ giáo sĩ đã can thiệp và yêu cầu giáo phận Trier ở Ðức sửa lại kế hoạch gộp 887 giáo xứ thành 35 giáo xứ lớn. Kế hoạch này đã được đề ra sau ba năm thảo luận trong giáo phận.

Tiếp theo đơn khiếu nại của một số linh mục và giáo dân, Bộ giáo sĩ, cùng với Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, đã bày tỏ quan tâm về vai trò của linh mục trong toán lãnh đạo mỗi giáo xứ, việc phục vụ của các linh mục khác, mức độ của các giáo xứ tương lai và thời gian thi hành kế hoạch. Nay giáo phận Trier đang làm việc để tu chính dự án theo yêu cầu của Tòa Thánh.

Trang mạng của Tổng giáo phận Freiburg cho rằng những vấn nạn của Tòa Thánh đối với giáo phận Trier không áp dụng cho chương trình của giáo phận Freiburg và nói rằng theo giáo luật số 515 triệt 2, chỉ có giám mục giáo phận mới có quyền thiết lập, bãi bỏ hoặc thay đổi các giáo xứ, miễn là theo đúng các thủ tục.

Một nguồn tin từ Vatican cho biết, Bộ giáo sĩ sắp ban hành một huấn thị về việc cải tổ các xứ đạo, trong đó cũng bàn tới việc gộp các giáo xứ, để tránh những sai trái có thể gây ra cho đời sống Giáo hội.

(CNA 16-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page