Cảnh sát quan thuế Italia

tặng Caritas 1 ngàn 600 đôi giày

 

Cảnh sát quan thuế Italia tặng Caritas 1 ngàn 600 đôi giày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lecce (RVA News 20-07-2020) - Cảnh sát quan thuế Italia đã trao tặng 1,600 đôi giày hàng hiệu làm giả bị tịch thu, để Caritas giúp đỡ người nghèo.

Lễ trao các đôi giày trên đây, diễn ra sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020, tại kho vật liệu của Caritas giáo phận Lecce, miền nam Italia, trước sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Michele Seccia, thuộc giáo phận sở tại và cha Nicola Macculi.

Việc tịch thu số giày vừa nói do nhà chức trách tư pháp liên hệ quyết định, dựa theo cuộc điều tra của sở cảnh sát quan thuế tại cảng Brindisi. Cũng nhà chức trách tư pháp ấy, sau khi nghe ý kiến của Sở Thuế ở Brindisi, đã quyết định dùng số giày tịch thu đó vào mục đích từ thiện.

Cha Tommaso Chirizzi, tuyên úy của ngành Quan thuế miền Puglia, nam Italia, nói rằng: "Sáng kiến này, có giá trị cao về luân lý đạo đức và xã hội, chứng tỏ ngành cảnh sát quan thuế cũng có thể góp phần vào việc bảo vệ các tầng lớp xã hội yếu thế nhất". Việc trao tặng các giày này chứng tỏ sự quan tâm đến những gia đình nghèo trên lãnh thổ tỉnh Lecce.

(Sir 17-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page