Hai mươi sáu ca nhiễm coronavirus

tại nhà mẹ Huynh đoàn thánh Phêrô

 

Hai mươi sáu ca nhiễm coronavirus tại nhà mẹ Huynh đoàn thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wigratzbad (RVA News 18-07-2020) - Tổng cộng có hai mươi sáu chủng sinh và linh mục bị nhiễm coronavirus, tại nhà mẹ của Huynh đoàn thánh Phêrô, ở thị trấn Wigratzbad, miền nam nước Ðức.

Huynh đoàn này gồm các linh mục và chủng sinh Công giáo truyền thống, được thành lập hồi năm 1988, tách rời khỏi Huynh đoàn thánh Piô X, sau khi cộng đoàn này ly khai khỏi Công giáo, do việc Ðức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức bất hợp pháp cho bốn giám mục, ngày 30 tháng 6 năm 1988. Các linh mục và chủng sinh của Huynh đoàn thánh Phêrô tiếp tục đường lối Công giáo truyền thống và trung thành với Tòa Thánh. Nhà mẹ của Huynh đoàn thánh Phêrô ở nam Ðức, cũng là một đại chủng viện, hiện có 80 chủng sinh thuộc mười hai quốc tịch và mười linh mục.

Nguyên do sự lan lây virus trong thời gian qua, là vì có một linh mục khách từ Italia đến thăm cộng đoàn và đã gây lây nhiễm cho hai mươi sáu người. Huynh đoàn cho biết, phần lớn các ca nhiễm ở mức độ nhẹ, chỉ có ba người bị đưa vào nhà thương vài ngày để theo dõi. Trọn cộng đoàn còn lại bị cách ly và xét nghiệm cho đến ngày 12 tháng 4 năm 2020.

Hãng tin Công giáo Ðức KNA cho biết trên thế giới hiện nay, Huynh đoàn thánh Phêrô có khoảng 300 linh mục và 160 đại chủng sinh.

(KNA 15-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page