Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn

về sự qua đời của Ðức Hồng Y Grocholewski

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chia buồn về sự qua đời của Ðức Hồng Y Grocholewski.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 18-07-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn sau khi Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski qua đời hôm thứ Sáu 17 tháng 07 năm 2020, hưởng thọ 80 tuổi.

Ðức Thánh Cha viết trong điện thư gửi đến gia đình của Ðức Hồng y: "Tôi nhớ đến Ðức Hồng y với lòng biết ơn về công việc đáng kính ngài đã thực hiện khi là giáo sư giáo luật nổi tiếng tại Ðại học Giáo hoàng Gregoriano và Laterano, cũng như là tác giả của nhiều ấn phẩm học thuật." Ðức Thánh Cha nói thêm rằng công việc phục vụ của Ðức Hồng y tại Vatican đã đưa ra một "chứng tá của lòng nhiệt thành linh mục, của lòng trung thành với Tin Mừng và xây dựng Giáo hội."

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha nói: "Khi tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho Ðức Hồng y phần thưởng vĩnh cửu được hứa cho các môn đệ của Chúa, tôi ban phép lành cho Ðức Hồng y và cho những người đang thương khóc sự qua đời của ngài."

Tiểu sử Ðức Hồng y Grocholewski

Ðức Hồng y Grocholewski nguyên là Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và đã làm việc gần gũi với các Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Biển Ðức XVI. Ngài sinh ngày 11 tháng 10 năm 1939 tại Bródki, Ba Lan, được thụ phong linh mục tại tổng giáo phận Poznan ngày 26 tháng 05 năm 1963. Sau khi phục vụ tại giáo xứ Chúa Cứu Thế 3 năm, ngài theo học tại đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và đậu tiến sĩ giáo luật.

Ngài làm công chứng viên, chưởng ấn và Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh từ năm 1972-1999. Trong thời gian này, ngài là một trong bảy thành viên của ủy ban nghiên cứu dự thảo Bộ Giáo luật năm 1983 với Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và ngài đã dạy giáo luật tại Ðại học Gregoriana và Laterano và Studio Rotale.

Ðức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm giám mục vào năm 1982. Sau đó, ngài được thăng Tổng giám mục vào năm 1991 và thăng Hồng y vào năm 2001.

Năm 1999, Ðức Hồng y Grocholewski được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và ngài đã giữ chức vụ này cho đến năm 2013.

Thánh lễ an táng

Ngày 18 tháng 07 năm 2020, Ðức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương và cũng là phó niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ chủ sự Thánh lễ an táng Ðức Hồng y Grocholewski tại đền thờ thánh Phê-rô. Vào cuối Thánh lễ, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự nghi thức làm phép thi hài và từ biệt. Thi hài Ðức Hồng y sẽ được đưa về Ba Lan và an táng tại nhà thờ chính tòa Poznan.

Với sự qua đời của Ðức Hồng y Grocholewski, Hồng y đoàn còn 221 vị, trong đó có 122 Hồng y dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo hoàng. (CSR_5322_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page