Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân giám mục giáo phận Mostar

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân giám mục giáo phận Mostar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-07-2020) - Hôm 11 tháng 7 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Ðức cha Ratko Peric, 76 tuổi, Giám mục giáo phận Mostar, thuộc Cộng hòa Bosni Erzegovine, và ngài bổ nhiệm người kế vị, là Ðức cha Petar Palic, 48 tuổi, cho đến nay là giám mục giáo phận Hvar, thuộc Cộng hòa Croát.

Ðức cha Ratko Peric là người quyết liệt phủ nhận các cuộc gọi là Ðức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, quen gọi là Mễ Du, với sáu thiếu niên Công giáo Croát từ năm 1981. Làng này thuộc lãnh thổ giáo phận Mostar của ngài. Năm 2006, Ðức cha Peric tường trình cho Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI về "nhiều sứ điệp vô lý, thiếu thành thật và dối trá, cũng như sự thiếu vâng phục từ phía các tu sĩ Phanxicô ở Mễ Du".

Sau phúc trình của Ðức cha Peric, Tòa Thánh thành lập ủy ban điều tra. Trước đó, Hội đồng Giám mục Yugoslavi cũng bày tỏ ý kiến tiêu cực về các cuộc hiện ra. Năm 2008, Bộ giáo lý đức tin cấm vị linh hướng của sáu thiếu niên, là cha Tomislav Vlasic không được cử hành thánh lễ, vì hành động trái ngược với kỷ luật của Giáo hội. Năm sau đó, linh mục này rời bỏ dòng Phanxicô. Năm 2010, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI lại thành lập một Ủy ban quốc tế, với mười bảy chuyên gia và đặt Ðức Hồng y Camillo Ruini, Giám quản Roma, làm chủ tịch. Sau bốn năm làm việc, Ủy ban nộp phúc trình cho Ðức Thánh cha Phanxicô, trong đó Ủy ban phân biệt hai giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: các cuộc hiện ra trong mười ngày đầu có thể là đích thực, và những gì xảy ra trong giai đoạn hai sau đó là đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, cho đến nay, Ðức Thánh cha Phanxicô chưa công bố phán quyết của ngài. Trong thời gian qua, ngài cử Ðức Tổng giám mục Henryk Hoser, người Ba Lan điều tra về trung tâm hành hương Mễ Du về phương diện mục vụ, và Ðức Tổng giám mục phúc trình những chứng từ rất tốt về việc săn sóc các tín hữu hành hương.

Sau đó, Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Hoser làm vị Kinh lược tông tòa thường trực đặc trách Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du, và Ðức giám mục sở tại Peric không còn thẩm quyền trên vùng này, đồng thời Ðức Thánh cha cho phép tiến hành các cuộc hành hương chính thức tại đây.

(KNA 11-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page