Tổ chức Misereor báo động

về ba tai ương ở miền Ðông Phi châu

 

Tổ chức Misereor báo động về ba tai ương ở miền Ðông Phi châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aachen (RVA News 13-07-2020) - Tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức báo động về ba tai ương đang đe dọa miền Ðông Phi châu, là coronavirus, nạn châu chấu và lụt lột. Có nước bị cả ba tai ương này.

Hôm 7 tháng 7 năm 2020, Giám đốc điều hành tổ chức Misereor, ông Martin Broeckelmann-Simon, tuyên bố tại thành phố Aachen rằng hai nước bị đe dọa nhiều nhất là Kenya và Etiopia. Mạng sống của hàng trăm ngàn người dân bị nguy hiểm. Misereor đã dành hơn 140,000 Euro để góp phần trợ giúp cấp thời cho dân chúng.

Từ đầu năm 2020, Kenya và Etiopia đang phải chiến đấu với nạn châu chấu ở mức độ tệ hại nhất, kể từ nhiều thập niên. Sau tình trạng bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19, nay dân chúng tại các vùng duyên hải của Kenya lại bị nạn lũ lụt. Bà Katharina Goette, chuyên gia đặc trách về Kenya, thuộc tổ chức Misereor cho biết 800,000 người ở nước này bị thương tổn vì lụt. Hơn 160,000 người bị mất gia cư, mùa màng bị phá hủy vì nước lụt phủ ngập các đồng. Nhiều người dân bị mất hết sản nghiệp. Theo bà Goette, sự gia tăng những trường hợp khẩn trương, khiến các giới chức chính quyền địa phương bị tràn ngập. Họ không có đủ các phương tiện tài chánh để giúp đỡ dân chúng. Thêm vào đó, vì tình trạng giới nghiêm và hạn chế vì coronavirus, nhiều người bị mất công ăn việc làm, giá thực phẩm tăng vọt.

Bà Dorothee Zimmermann, đặc trách về Etiopia, thuộc tổ chức Misereor, cho biết nạn châu chấu gây thiệt hại rất lớn, nhất là cho dân chúng tại miền nam nước này. "Những cánh đồng cỏ nuôi súc vật bị châu chấu phá hủy. Dân chúng sống về nghề nông bị mất phần lớn mùa gặt của họ. Ðể bài trừ nạn châu chấu, người ta dùng rất nhiều thuốc diệt trùng trên các diện tích lớn, và điều này tạo nên những hậu quả tiêu cực, làm ô nhiễm phần lớn diện tích canh tác và giết hại cả những côn trùng có lợi ích".

Theo các chuyên gia của Misereor, tại hai nước nói trên hiện nay cần giải thích và gây ý thức cho dân chúng về đại dịch Covid-19. Tại Etiopia, từ nay cần bài trừ nạn châu chấu bằng các phương thức cơ học. Còn tại Kenya người ta lập những nhóm thiện nguyện canh chừng các đám châu chấu. Các nhân viên cứu trợ của tổ chức Misereor cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những người bị thiệt hại đặc biệt vì lũ lụt.

(KNA 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page