Chỉ có năm mươi bảy tân linh mục

tại Ðức trong năm 2020

 

Chỉ có năm mươi bảy tân linh mục tại Ðức trong năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 13-07-2020) - Theo cuộc điều tra của tờ "Augsburg Toàn Báo" (Augsbuerger Allgemeinen", ở miền nam Ðức, số ra ngày 10 tháng 7 năm 2020, trong năm 2020, chỉ có 57 tân linh mục cho 27 giáo phận, với gần 23 triệu tín hữu Công giáo.

Năm 2019, chỉ có 55 tân linh mục tại Ðức. Ðây là con số thấp nhất trong lịch sử Giáo hội tại nước này. Trong 20 năm qua, số linh mục tại Ðức giảm hơn 60%. Trong năm 2000, số tân linh mục là 154 vị. Số tân chủng sinh tại Ðức cũng tiếp tục suy giảm, và không có dấu hiệu gì về sự phục hồi trong những năm tới đây.

Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, ông Thomas Sternberg, gọi diễn biến trên đây là 'đáng báo động' và nói rằng: "Hồi năm ngoái (2019), cứ 11 linh mục giã từ sứ vụ thì có một tân linh mục. Nếu tình trạng này tiếp tục thì thật là một thảm họa. Chúng ta cần mỗi năm từ 200 đến 300 tân linh mục, nhưng chúng ta đang ở xa mức độ ấy dường nào".

Tuy nhiên, giải pháp mà ông Thomas Sternberg đề nghị, là truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình (viri probati) và cho phụ nữ làm linh mục, để làm cho ơn gọi linh mục trở nên hấp dẫn hơn". Lập trường trên đây của ông Sternberg cũng đang được cổ võ trong Con đường Công nghị của Công giáo tại Ðức.

Ðức cha Bertram Meier, tân Giám mục giáo phận Augsburg cho biết sẽ cổ động nhiều hơn về ơn gọi linh mục. Ngài nói với tờ "Augsburg Toàn Báo" rằng: "Chúng ta phải có can đảm ngỏ lời với những người trẻ một cách tha thiết và mời gọi họ nghĩ đến con đường linh mục. Những mẫu gương linh mục đáng tin tưởng và những người cổ võ ơn gọi trong các giáo xứ, có thể giúp ích trong chiều hướng này, để người trẻ tái quan tâm đến ơn gọi linh mục".

Ðức cha Meier không muốn nói về thảm họa và ngài gợi lại lịch sử Giáo hội, trong đó người ta loan báo Giáo hội sẽ chết, nhưng rồi những Giáo hội bị khai tử vẫn sống lâu".

Theo Ðức cha Vorderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg, điều đầu tiên và quan trọng nhất, là cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và cổ võ sứ vụ này, làm sao để ơn gọi linh mục có sức thu hút và nhờ đó có thể loại bỏ các chướng ngại. Nếu trong nội bộ Giáo hội, người ta luôn đặt lại vấn đề đời sống độc thân linh mục, sự thanh bần và vâng phục của linh mục, cũng như cơ cấu bí tích của Giáo hội, thì đó không phải là một dấu hiệu tích cực. Và theo Ðức cha Vorderholzer, nhiều điều nói trong cái gọi là "Con đường công nghị", không giúp ích cho việc cổ võ ơn thiên triệu.

(KNA 10-7-2020, Kath.net 27-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page