Số chủng sinh chịu chức linh mục ở Ðức giảm

 

Số chủng sinh chịu chức linh mục ở Ðức giảm.

Ngọc Yến

Berlin (Vatican News 13-07-2020) - Theo một cuộc điều tra của nhật báo Ðức "Augsburger Allgemeine" công bố ngày 10 tháng 7 năm 2020: trong năm 2020, Giáo hội Ðức chỉ có 57 chủng sinh thuộc 27 Giáo phận được chịu chức linh mục.

Như vậy, với số 57 tân linh mục thì năm 2020 là năm thấp thứ hai trong lịch sử Giáo hội Ðức, năm 2019 số tân linh mục là 55. Ít nhất bốn Giáo phận sẽ không có lễ phong chức trong năm 2020. Trong 20 năm qua, số chủng sinh được chịu chức đã giảm hơn 60%. Năm 2000, số tân linh mục là 154 vị. Số tân chủng sinh tại Ðức cũng tiếp tục suy giảm, và không có dấu hiệu gì về sự phục hồi trong những năm tới đây. Trong những thập niên 1960-1970, mỗi năm có hơn 300 chủng sinh được chịu chức.

Ðối với Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức (ZDK), sự suy giảm này đáng lo ngại. Ông Thomas Sternberg, chủ tịch Ủy ban nói: "Mỗi năm chúng tôi cần 200 hoặc 300 tân linh mục. Nhưng chúng tôi đang ở xa con số này". Vì thế, giải pháp mà ông Thomas Sternberg đề nghị cho sự sút giảm này, là truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình và cho phụ nữ làm linh mục. Lập trường trên đây của ông Sternberg cũng đang được cổ võ trong Con đường Công nghị của Công giáo tại Ðức.

Ðức cha Bertram Meier, tân Giám mục của Giáo phận Augsburg không muốn nói về con số tân linh mục ít ỏi này. Ngài lưu ý trong lịch sử Giáo hội đã có thời gian Giáo hội dường như sắp đến điểm kết. Nhưng Giáo hội đã vượt qua.

Do đại dịch virus corona, nhiều Thánh lễ phong chức được dời lại cho đến mùa thu năm 2020. (Cath.10/7/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page