Hội đồng Giám mục Italia

dành gần mười hai triệu Euro

tài trợ sáu mươi dự án phát triển

 

Hội đồng Giám mục Italia dành gần mười hai triệu Euro tài trợ sáu mươi dự án phát triển.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 12-07-2020) - Hội đồng Giám mục Italia đã dành gần mười hai triệu Euro để tài trợ sáu mươi dự án phát triển tại các nước nghèo.

Hãng tin Sir, truyền đi ngày 11 tháng 7 năm 2020 cho biết Ủy ban trợ giúp từ thiện cho thế giới thứ ba, thuộc Hội đồng Giám mục Italia đã nhóm họp qua Video tại trụ sở Hội đồng Giám mục ở Roma, hôm 3 tháng 7 năm 2020 và quyết định tài trợ sáu mươi dự án với gần mười hai triệu Euro (11,890,149), trong đó có ba mươi dự án tại Phi châu, với gần sáu triệu 100 ngàn Euro, tiếp đến là mười hai dự án tại Mỹ Latinh, với một triệu 800 ngàn Euro, mười bốn dự án tại Á châu, với ba triệu 248 ngàn Euro, hai dự án tại Trung Ðông, với gần 212,600 Euro, sau cùng là hai dự án tại Ðông Âu, với 530,000 Euro.

Trong số các dự án đáng chú ý nhất tại Phi châu, có một dự án tại Nigeria, trong giáo phận Maiduguri và tại hai bang Biorno và Adamawa: Cơ quan dòng Tên trợ giúp người tị nạn, cộng tác với chính quyền địa phương, để thực hiện những lớp huấn luyện riêng cho các nhà đào tạo các huấn luyện viên, những người này sau đó sẽ dùng những kiến thức và khả năng đạt được để cải tiến chất lượng hệ thống giáo dục công cộng.

Tiếp đến là dự án tại Angola, trong giáo phận Benguela: các Tiểu Muội Chúa Quan Phòng sẽ kiến thiết và trang bị một trung tâm xã hội, thiết lập một bệnh xá với phòng thí nghiệm phân tích. Trung tâm này rộng khoảng 300 mét vuông, có một khu vực để phục hồi người khuyết tật tâm trí và thể lý, vật lý trị liệu và phòng thí nghiệm. Cũng có một nơi dành cho việc huấn luyện bổ túc, như dạy chữ, huấn nghệ và xã hội hóa. Bệnh xá hiện có sẽ được điều chỉnh lại và mở thêm khu bệnh ban ngày, để tiêm chủng và thực hiện các cuộc trị liệu, có thể đón nhận 120 bệnh nhân.

Trong số các dự án tại Á châu được tài trợ: thứ nhất tại Sri Lanka, Tổng giáo phận Colombo mở một trường âm nhạc và nghệ thuật để phục hồi các trẻ em tại Negombo, bị chấn thương vì cuộc khủng bố hôm lễ Phục sinh 21 tháng 4 năm 2019. Thứ hai, tại Ðông Timor, các nữ tu dòng bác ái thánh Canossa sẽ xây một trung tâm huấn nghệ và một nhà ngủ tại đảo Atauro, để giúp những người trẻ gặp khó khăn trong việc hội nhập vào thế giới lao động, vì thiếu khả năng chuyên môn cần thiết.

Ngân khoản tài trợ của Hội đồng Giám mục Italia rút từ số tiền gọi là "8 phần ngàn", các tín hữu đóng góp cho Giáo hội Công giáo tại nước này, khi khai thuế với chính phủ. Một phần số tiền thuế thu được như thế, được dùng để tài trợ các dự án phát triển tại các nước nghèo, nhưng không thể tài trợ các sinh hoạt tôn giáo.

(Sir 11-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page