Hiệp thông liên đới

giữa tín hữu Tiệp và Afghanistan

 

Hiệp thông liên đới giữa tín hữu Tiệp và Afghanistan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kabul (RVA News 09-07-2020) - Một giáo xứ Công giáo tại Cộng hòa Tiệp đã lạc quyên để liên đới với cộng đoàn Công giáo tại Afghanistan, trong việc trợ giúp người nghèo túng và dễ bị tổn thương tại nước này.

Tại Afghanistan, không có một nhà thờ giáo xứ Công giáo nào, ngoài nhà nguyện trong khuôn viên tòa đại sứ Ý, ở thủ đô Kabul. Các nhân viên ngoại giao Công giáo cũng như các tín hữu Công giáo khác, thường đến nhà thờ này để dự lễ. Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha Giovanni Scalese, thuộc dòng thánh Barnaba Italia, làm Bề trên Giáo miền tự quản Afghanistan.

Tại thủ đô Kabul, cũng có các nữ tu thừa sai bác ái và Hiệp hội liên tôn "Phò các trẻ em Kabul".

Trong bản tin truyền đi hôm 04 tháng 7 năm 2020, hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết hồi tháng Giêng năm 2020, cha Milos Szabo, cha sở giáo xứ thánh Gotthard ở Praha, thủ đô cộng hòa Tiệp, đã tổ chức các buổi cầu nguyện cho Afghanistan và lạc quyên giúp người nghèo thuộc giáo miền ở nước này. Kết quả lạc quyên đã được giao cho các nhà ngoại giao người Tiệp ở Kabul, nhưng vì đại dịch Covid-19, nên mãi tới tháng Sáu năm 2020, số tiền quyên góp mới được trao cho cha Bề trên giáo miền, như một dấu chỉ sự hiệp thông tinh thần của Giáo hội.

Cha Giovanni Scalese nói với hãng tin Fides rằng: "Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng các thánh thông công, tình hiệp thông trong Giáo hội. Thường chúng ta nghĩ đến sự hiệp thông này vào lễ các thánh 01 tháng 11, nhưng chúng ta quên sự hiệp thông giữa các thánh cũng liên kết tất cả các tín hữu đang lữ hành trên mặt đất... Thật là một sáng kiến đẹp của giáo xứ thánh Gotthard, nói lên tình hiệp thông này".

(Fides 4/7/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page