Ðức Hồng y Parolin sẽ chủ sự

lễ Ðức Mẹ lên trời tại Lộ Ðức

 

Ðức Hồng y Parolin sẽ chủ sự lễ Ðức Mẹ lên trời tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 09-07-2020) - Ðáp lời mời của Ban tổ chức cuộc hành hương toàn quốc và Ban Giám đốc Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu này vào lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, 15 tháng 8 năm 2020.

Lễ này là cao điểm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 147, tại Lộ Ðức từ ngày 13 tháng 7 đến 06 tháng 8, năm 2020 sẽ do Ðức cha Antoine Hérouard, Giám mục phụ tá giáo phận Lille, ở miền bắc Pháp và cũng là đại biểu Tòa Thánh về Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, chủ sự.

Cuộc hành hương này do Hiệp hội Ðức Mẹ Phần Rỗi, thuộc dòng thánh Augustino Ðức Mẹ Mông Triệu, quen gọi là dòng Assomptioniste. Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 175 năm thành lập dòng. Dòng hiện hoạt động tại 27 quốc gia.

Vì đại dịch, các cuộc hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức bị ngưng lại, khiến cho 96% trong số 137 khách sạn tại đây phải đóng cửa. Số thiệt hại lên tới 340 triệu Euro. Thị trưởng thành phố Lộ Ðức phải viết thư cho chính truyền trung ương Pháp và nói rằng "Tình trạng chúng tôi trầm trọng đến độ, tự mình chúng tôi không thể vượt qua được".

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Ðền thánh Lộ Ðức tổ chức một cuộc hành hương quốc tế trực tuyến, với hy vọng có thể quyên góp và được các tín hữu các nơi hỗ trợ trong tình cảnh khó khăn hiện nay.

(La Croix, Repubblica 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page