Dù thiếu khách hành hương,

nhưng tại Thánh Ðịa vẫn không thiếu hy vọng

 

Dù thiếu khách hành hương, nhưng tại Thánh Ðịa vẫn không thiếu hy vọng.

Hồng Thủy

Jerusalem (Vatican News 9-07-2020) - Ðức tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Giêrusalem, nói rằng dù tại Thánh Ðịa thiếu khách hành hương nhưng hy vọng không bị giảm sút.

Trong tuần qua, Israel và Palestine đã chứng kiến một làn sóng mới về đại dịch; nó cho thấy, cho đến nay, đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Do tình hình hiện tại, điều này có nghĩa là các cuộc hành hương đến Thánh địa đã bị đình trệ.

Trả lời phỏng vấn của Vatican News, Ðức tổng Pizzaballa giải thích rằng do đại dịch, biên giới vẫn đóng cửa và nhiều người hành hương đã không được khuyến khích đi lại do hạn chế cách ly.

Cộng đoàn tham dự phụng vụ chân thành sốt sắng

Ngài thừa nhận rằng vào thời điểm khó khăn này, đức tin tại những nơi thánh này bị thử thách, khi nhiều linh mục tiếp tục cử hành các nghi thức phụng vụ trực tuyến và gặp gỡ các tín hữu qua mạng xã hội. Nhưng ngài chỉ ra rằng bất chấp hoàn cảnh, việc cầu nguyện không bị suy giảm. "Chúng tôi ở phương Ðông và tại phương Ðông có một Giáo hội tông truyền, theo nghĩa tốt đẹp của thuật ngữ - nơi tham gia phụng vụ rất chân thành sốt sắng."

Dấu chỉ hy vọng: 11 tân linh mục và 18 tân phó tế

Một dấu chỉ hy vọng lạc quan tại Thánh Ðịa là có 11 linh mục và 18 phó tế mới được thụ phong. Ðức tổng Pizzaballa nói: "Bất chấp mọi khó khăn và bất chấp mọi chia rẽ, kể cả chính trị, Chúa chúc lành cho chúng tôi với các ơn gọi và vì tất cả những điều này, chúng tôi cảm ơn Người."

Giáo hội trợ giúp người dân bị ảnh hưởng của đại dịch

Ðại dịch ảnh hưởng đến kinh tế và ảnh hưởng đến hàng ngàn gia đình, hàng tháng trời không có việc làm, đặc biệt những người nghèo ở Palestine và Jordan. Giáo hội, qua sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, giúp đỡ các gia đình. Giáo hội đã trợ giúp thực phẩm, sức khỏe và giáo dục. Ðây là những điều tốt nhất Giáo hội có thể làm vào thời điểm lịch sử này.

Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su tại những nơi chốn của Người

Theo Ðức tổng, ngay cả sau đại dịch, cuộc sống của người dân ở Thánh Ðịa vẫn như hiện nay vì con số khách hành hương vẫn giới hạn do những biện pháp an toàn. Hành hương phải thích ứng với hoàn cảnh mới, dưới những hình thức, cách thế và hành trình mới. Tuy thế, đặc tính căn bản của hành hương vẫn không bao giờ thay đổi, đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su tại những nơi chốn của Người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page