Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

gửi thư từ biệt Ðức ông bào huynh

 

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI gửi thư từ biệt Ðức ông bào huynh.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 9-07-2020) - Từ Vatican, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI hiệp thông với cộng đoàn phụng vụ tại nhà thờ chính tòa Regensburg qua việc tham dự trực tuyến Thánh lễ an táng Ðức ông Georg Ratzinger, bào huynh của ngài, được cử hành tại nhà thờ chính tòa Regensburg sáng ngày 08 tháng 07 năm 2020. Ngài đã gửi một thư từ biệt Ðức ông Georg và cảm ơn Ðức giám mục Regensburg.

Trong Thánh lễ an táng Ðức ông Georg Ratzinger được cử hành tại nhà thờ chính tòa Regensburg, Ðức tổng giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng, đã đọc thư của Ðức Biển Ðức XVI từ biệt anh trai mình. Bức thư được đề ngày 07/07 và được gửi đến Ðức cha Rudolf Voderholzer của Regensburg.

Cảm ơn Ðức ông bào huynh

Ðức nguyên Giáo hoàng viết: "Anh Georg yêu quý, xin Thiên Chúa trả công cho anh về tất cả những điều anh đã làm, đã chịu đau khổ và đã trao cho em". Ðức tổng Ganswein đã nhiều lần phải cố ngăn nước mắt để đọc lá thư. Trong thư, Ðức Biển Ðức XVI giải thích về chuyến đi đột ngột của ngài về Regensburg hôm 18 tháng 06 năm 2020 để thăm anh trai đang nằm bệnh: "Không phải là anh tôi yêu cầu tôi về thăm. Nhưng tôi cảm thấy rằng đó là lúc cần về với anh. Tôi chân thành cảm ơn Chúa về dấu chỉ nội tâm này."

Thiên Chúa sẽ ban cho hai anh em một cuộc gặp nhau mới

Ngài cũng viết rằng khi hai anh em từ biệt nhau vào sáng ngày 22 tháng 06 năm 2020, trước khi ngài trở lại Roma, cả hai hiểu rằng "đó là lần từ biệt vĩnh viễn trên thế gian này". Nhưng cả hai cũng biết rằng Thiên Chúa "Ðấng đã cho chúng tôi cơ hội gặp nhau trên thế gian này cũng là Ðấng trị vì thế giới khác và sẽ cho chúng tôi một cuộc gặp nhau mới."

Cảm ơn những người đã chia buồn và giúp đỡ

Ðức nguyên Giáo hoàng cảm ơn Ðức cha Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg, đã giúp đỡ trong những tuần từ biệt này. Ngài cũng cám ơn nhiều người từ nhiều quốc gia, nhiều giai tầng xã hội và nghề nghiệp khác nhau đã chia buồn với ngài. Ngài cảm ơn những người đã bên cạnh bào huynh của ngài "cách hữu hình và vô hình" trong những tuần qua. (CSR-5138_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page