Thủ lãnh mười ba cộng đoàn Kitô tại Jerusalem

tố giác các nhóm Do Thái cực đoan

 

Thủ lãnh mười ba cộng đoàn Kitô tại Jerusalem tố giác các nhóm Do Thái cực đoan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 07-07-2020) - Các vị thủ lãnh của mười ba cộng đoàn Kitô, tại Jerusalem tố giác các nhóm Do Thái cực đoan đang nỗ lực mua các bất động sản của các Giáo hội tại khu phố Kitô, thuộc Cổ thành Jerusalem để phá hủy căn tính đa nguyên của Thành Thánh, làm suy yếu dự hiện diện của Kitô giáo tại đây, nuôi dưỡng sự bất an và những nguy cơ đe dọa dọc theo những hành trình các tín hữu hành hương đi qua để đến các nơi thánh.

Trên đây là nội dung tuyên ngôn, công bố hôm 07 tháng 7 năm 2020 của các vị thủ lãnh các cộng đoàn Kitô tại Jerusalem, trong đó có Ðức Thượng phụ Chính thống Teofilo tại thành này, Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem và cha Francesco Patton, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa.

Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Kitô nói đến phán quyết của tòa án tại thành Jerusalem, hôm 24 tháng 6 năm 2020, vĩnh viễn bác bỏ đơn khiếu nại của Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem, thỉnh cầu tòa án hủy bỏ việc mua ba bất động sản của Giáo hội này, do tổ chức Ateret Cohanim của những người Do Thái lập cư. Các vị lãnh đạo Kitô nói rằng việc thủ đắc này không thể bị coi chỉ là một "tranh biện về vấn đề sở hữu tài sản", xét vì những chủ thể liên hệ trong vụ này. Việc thủ đắc tài sản như thế nằm trong kế hoạch của những người Do Thái cực đoan, từ lâu vẫn cố gắng bãi bỏ Status Quo, qui chế hiện hữu lịch sử của các nơi thánh và các quyền của các Giáo hội được mọi nơi nhìn nhận. Các quyền đó cần được bảo vệ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào.

Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem bày tỏ lo âu vì phán quyết chung kết của tòa án ở Jerusalem và liên đới với những nỗ lực của Giáo hội Chính thống Jerusalem đòi công lý trong vụ này, đã kéo dài từ 16 năm nay.

(Fides 7-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page