Giám mục Anh quốc vận động

chống luật phá thai cho tới tuần 28

 

Giám mục Anh quốc vận động chống luật phá thai cho tới tuần 28.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 06-07-2020) - Các giám mục Anh quốc kêu gọi các tín hữu Công giáo và các công dân Anh nói chung, hãy viết thư cho các đại biểu quốc hội của mình để yêu cầu chống lại dự án thay đổi luật hiện hành, để cho phá thai tới tháng thứ bảy, tức là tới tuần lễ thứ 28, vì bất kỳ lý do nào.

Ðức cha John Sherrington, Giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster, đặc trách về các vấn đề sự sống, thuộc Hội đồng Giám mục Anh quốc, đã lên tiếng cảnh giác về nguy cơ "một số tu chính luật về nạn lạm dụng trong gia đình, sẽ được quốc hội Anh thảo luận từ ngày 06 tháng 7 năm 2020, có thể đưa vào Anh quốc một luật phá thai dễ dãi nhất Âu châu".

Ðức cha Sherrington viết: "Những điểm tu chính luật này được trình bày như một sự không trừng phạt phá thai, nhưng nếu được thông qua, thì sẽ tạo nên một hậu quả rộng lớn hơn nhiều. Có một toan tính từ phía một số đại biểu quốc hội loại trừ khoản số 58 và 59 trong luật về sự xúc phạm chống con người, có từ năm 1861. Tình trạng này sẽ biến Anh quốc thành một nước có luật cho phá thai cực đoan nhất Âu châu, vì hầu như tất cả các nước ở đại lục này chỉ cho phá thai tới tuần lễ thứ 12. Phần lớn công dân Anh muốn mức giới hạn 24 tuần lễ hiện nay được giảm bớt chứ không gia tăng".

Theo Ðức cha Sherrington, nếu luật tu chính theo chiều hướng này được thông qua, thì các bác sĩ ở Anh sẽ hầu như không thông thể viện lý do lương tâm để từ chối phá thai nữa.

(Sir 3-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page