Các linh mục tại Argentina

kêu gọi đầu tư vào hạ tầng y tế

 

Các linh mục tại Argentina kêu gọi đầu tư vào hạ tầng y tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Buenos Aires (RVA News 04-07-2020) - Một nhóm 40 linh mục dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động trợ giúp dân chúng tại các khu phố nghèo, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền đầu tư nhiều hơn vào các hạ tầng cơ cấu chuyên chở y tế.

Các linh mục này đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong một hội nghị qua Video từ trụ sở của các cơ quan truyền thông ở Argentina, hôm 30 tháng 6 năm 2020, trước những tin tức gần đây về những vụ xe cứu thương đến nơi quá trễ không kịp để cứu các bệnh nhân. Ví dụ, hồi cuối tháng Năm năm 2020, một nữ bệnh nhân đã bị thiệt mạng. Bà ta có thể được cứu sống, nếu xe cứu thương đến nơi kịp thời. Vụ này đã tạo nên một cuộc tranh luận trong dư luận quần chúng.

Các linh mục nhận xét rằng tình trạng săn sóc sức khỏe tại các khu phố nghèo ở Argentina vốn có từ nhiều thập niên qua. Và trong số những giáo sĩ ký tên vào lời kêu gọi chung vừa nói, có Ðức cha Gustavo Oscar Carrara, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Buenos Aires.

(KNA 1-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page