Ðức Hồng y Bo kêu gọi cầu nguyện

trước luật mới về an ninh tại Hong Kong

 

Ðức Hồng y Bo kêu gọi cầu nguyện trước luật mới về an ninh tại Hong Kong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

 Yangon (RVA News 05-07-2020) - Ðức Hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, đứng trước viễn tượng luật mới về an ninh mà nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong, có thể đe dọa nghiêm trọng các quyền tự do và nhân quyền.

Trong sứ điệp, công bố hôm 01 tháng 7 năm 2020, Ðức Hồng y Charles Bo nhận xét rằng luật mới về an ninh được áp đặt cho Hong Kong, mà không có sự tham khảo rộng rãi ý kiến dân chúng. Luật này hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do và phá hủy quyền tự trị cao độ mà chính phủ Trung Quốc đã hứa theo tiêu chuẩn "một nước hai chế độ". Việc làm như thế đưa tới một thay đổi rất lớn cho Hiến Pháp Hong Kong và trái ngược với tinh thần và văn bản của hiệp định năm 1997 về việc trao trả Hong Kong cho Trung Quốc. Ðức Hồng y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu cũng nói rằng: "Luật về an ninh ở Hong Kong gia tăng những căng thẳng chứ không cung cấp các giải pháp, tuy rằng một luật về an ninh quốc gia, tự nó, không nhất thiết là một điều xấu hoặc khiến người ta phải quan tâm. Vì nhiều lý do, trường hợp luật an ninh mới tại Hong Kong làm cho nhiều người lo âu, vì nó là một đe dọa cho các quyền tự do căn bản và các nhân quyền tại Hong Kong. Luật này có tiềm năng làm thương tổn tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí và tự do học thuật", và cũng có thể tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cũng bị đe dọa".

Ðức Hồng y Charles Bo, dòng Don Bosco, nhắc lại rằng: "Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Hoa Lục đang phải chịu những hạn chế ngặt nghèo nhất kể từ cuộc Cách mạng văn hóa... và tuy tự do phụng tự tại Hong Kong không trực tiếp hoặc bị ảnh hưởng ngay, nhưng luật mới về an ninh và sự kiện luật lên án những điều gọi là "khuynh đảo", "ly khai" và "cấu kết với các thế lực chính trị nước ngoài" có thể đưa tới việc theo dõi các bài giảng thuyết, lên án các cuộc thắp nến canh thức cầu nguyện, hoặc xách nhiễu những nơi thờ phượng cho những người biểu tình phản đối được lánh nạn. Tôi cầu nguyện để luật này sẽ không cho phép chính quyền xen mình vào nội bộ của các tổ chức tôn giáo và các buổi lễ của các tôn giáo dành cho công chúng".

Sứ điệp của Ðức Hồng y Bo kết thúc với lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Trung Quốc và Hong Kong để họ tôn trọng những lời đã hứa với Hong Kong, lời hứa tôn trọng các tự do và các quyền căn bản.

(Zenit 3-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page