Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức

tổ chức hành hương trực tuyến

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức tổ chức hành hương trực tuyến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 03-07-2020) - Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức, ở miền nam nước Pháp loan báo tổ chức một cuộc hành hương trực tuyến toàn thế giới, trong 15 tiếng đồng hồ, từ chiều thứ Năm, 16 tháng 7 năm 2020, được trực tiếp truyền đi bằng mười thứ tiếng qua truyền hình, truyền thanh và qua các mạng xã hội, với hy vọng liên kết hàng triệu người trên thế giới.

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức bị đóng cửa lần đầu tiên vì đại dịch trong hơn hai tháng, toàn bộ các cuộc hành hương bị hủy bỏ. Nay, tuy được mở cửa lại, nhưng theo các biện pháp an ninh y tế nghiêm ngặt, đền thánh chỉ có thể đón tiếp một số nhỏ các tín hữu hành hương.

Vì thế, Ban Giám đốc Ðền thánh Lộ Ðức muốn tổ chức một cuộc hành hương rộng lớn qua mạng, với chủ đề là "Lourdes United", Lộ Ðức nối kết. Chương trình gồm có thánh lễ, rước kiệu Ðức Mẹ, kinh Mân côi và cầu nguyện. Một chương trình truyền hình chưa từng có, sẽ được trực tiếp truyền đi từ Hang Ðá Ðức Mẹ, từ 4 đến 6 giờ chiều. Các máy thu hình sẽ chiếu cả những hành lang hậu trường của nơi đặc biệt này, với phần giải thích.

Trong chương trình, cũng sẽ có những bài phát biểu về các đề tài, như liên đới, dấn thân, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, các phóng sự, âm nhạc sống, v.v.

(Cath.ch 1-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page