Ðức Hồng y Gioan Thang Hán bày tỏ:

Chìa khóa cho Giáo hội Hong Kong

là duy trì sự hiệp nhất

 

Ðức Hồng y Gioan Thang Hán bày tỏ: Chìa khóa cho Giáo hội Hong Kong là duy trì sự hiệp nhất.

Ngọc Yến

Hong Kong (Vatican News 3-07-2020) - Trong bối cảnh luật an ninh quốc gia đã có hiệu lực tại Hong Kong, Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, Giám quản Tông tòa giáo phận Hong Kong đã gửi một sứ điệp mục vụ cho các tín hữu. Trong sứ điệp, Ðức Hồng y bày tỏ mối quan tâm của ngài là sự hiệp nhất của Giáo hội.

Một giờ trước nửa đêm 30 tháng 6 năm 2020, luật an ninh quốc gia đã có hiệu lực tại Hong Kong. Tiếp theo đó, ngày 01 tháng 7 năm 2020 Hong Kong kỷ niệm 23 năm độc lập khỏi Anh. Với luật an ninh hiện đã có hiệu lực, Trung Quốc tìm cách kiềm chế sự bất đồng chính kiến, khủng bố và can thiệp nước ngoài cả trên đất liền và ở Hong Kong.

Ưu tiên cho sự hiệp nhất trong Giáo hội

Trong bối cảnh căng thẳng của sự kiện này, Ðức Hồng y Gioan Thang Hán, Giám quản Tông tòa giáo phận Hong Kong đã gửi một sứ điệp mục vụ cho các tín hữu. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, những lời của Ðức Hồng y đã được tờ báo giáo phận Kung Kao Po cho đăng tải và nhấn mạnh về mối bận tâm nhất của Ðức Hồng y đó là "duy trì sự hiệp nhất trong Giáo hội".

Trong sứ điệp, Ðức Hồng y nhắc đến lời cầu nguyện hiệp nhất của Chúa Giêsu vào đêm trước khi chịu chết: trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha Trên Trời "xin cho họ nên một" (Ga 17,11). Ðức Hồng y Thang Hán hy vọng rằng quốc gia "có thể hiệp nhất", không phụ thuộc vào quan điểm, lập trường của các cá nhân.

Tự do tôn giáo

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Ðức Hồng y đã đề cập đến chủ đề tự do tôn giáo. Về vấn đề này, ngài tin rằng, "luật về an ninh quốc gia sẽ không tác động tiêu cực đến tự do tôn giáo". Ðức Hồng y dựa vào "Ðiều 32 quy định về Luật Cơ bản: đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tự do truyền giảng, thực hành và tham gia các hoạt động tôn giáo cách công khai."

Ngoài ra, Ðức Hồng y còn tuyên bố rằng Giáo hội vẫn có thể tham gia vào các vấn đề xã hội của quốc gia. Ngài viện dẫn Ðiều 141 của Luật Cơ bản quy định: chính quyền địa phương không can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo hoặc hạn chế các hoạt động tôn giáo, và họ có thể tiếp tục điều hành các trường học và dịch vụ xã hội.

Mối quan hệ với Tòa thánh

Ðức Hồng y Thang Hán cũng nhận định về tương quan giữa giáo phận Hong Kong và Tòa Thánh "có thể là mối quan tâm của nhiều người". Tuy nhiên, Ðức Hồng y giải thích rằng "mối liên kết này" phải "được xem là một vấn đề nội bộ của Giáo hội Công giáo", chứ không phải là một sự thông đồng với các lực lượng nước ngoài.

Về mối quan hệ giữa chính quyền Trung Quốc và Tòa Thánh, Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng "đã có những trao đổi thân thiện giữa Trung Quốc và Tòa thánh, và Giáo hội của chúng ta tập trung vào chiều kích tâm linh và chăm sóc mục vụ cho giáo dân.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page