Thành lập hội đồng Giáo hội miền Amazzonia

 

Thành lập hội đồng Giáo hội miền Amazzonia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sao Paolo (RVA News 30-06-2020) - Chín tháng sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia (Conferencia Eclesial de la Amazonía), đã được thành lập hôm 29 tháng 6 năm 2020, và thuộc đoàn chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM.

Trong khóa họp trực tuyến, từ ngày 26 đến 29 tháng 6 năm 2020, các vị hữu trách đã bầu Ðức Hồng y Cláudio Hummes, nguyên Tổng giám mục Sao Paolo và nguyên Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, làm tân chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia. Ðức Hồng y năm nay đã 86 tuổi (1934) và hiện là Chủ tịch Liên mạng Giáo hội miền Amazzonia, cũng gọi tắt là REPAM. Vị Phó Tổng thư ký cơ quan tân lập này, là Ðức cha David Martínez de Aguirre, 50 tuổi, dòng Ða Minh, người Tây Ban Nha, hiện là Ðại diện Tông tòa Puerto Maldonado, bên Peru.

Theo Vatican News, Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia có nhiệm vụ liên lạc giữa các Hội đồng Giám mục và các thẩm quyền khác trong Giáo hội. Các văn kiện về cơ cấu, qui chế, hoạt động của cơ quan này còn phải được đệ trình Tòa Thánh để Ðức Thánh cha phê chuẩn. Người ta chưa được biết tin về trụ sở cũng như vấn đề tài chánh của cơ quan mới này.

Trong Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia sẽ có một giám mục cho mỗi nước thuộc miền Amazzonia, tổng cộng là chín nước, riêng Brazil được hai vị giám mục. Ngoài ra, Hội đồng sẽ có các đại diện của Caritas Mỹ châu Latinh và miền Caraibí, Hội đồng tu sĩ Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CLAR, liên mạng Giáo hội liên Amazzonia, sau cùng là ba đại diện của các thổ dân bản xứ. Trong cơ quan mới này cũng có sự hiện diện của các chức sắc Tòa Thánh, như vị Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, các vị Tổng trưởng Bộ giám mục, Bộ truyền giáo, Ðức Hồng y Michael Czerny, đặc trách phân bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện.

Trong thông cáo giới thiệu, Ðức Hồng y Miguel Cabrejos Vidarte, người Peru, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục CELAM, và Ðức Hồng y Claudio Hummes, Chủ tịch tổ chức REPAM kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia tân lập, cho biết cơ quan mới này đáp ứng yêu cầu của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng Mười năm 2019, cũng như Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục này, do Ðức Thánh cha Phanxicô ban hành.

Trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazzonia, ở đoạn số 115, các nghị phụ đề nghị thành lập một cơ quan giám mục, không những thăng tiến tinh thần công nghị giữa các Giáo hội trong miền Amazzonia, nhưng còn giúp biểu lộ "khuôn mặt Amazzonia" của Giáo hội địa phương. Cơ quan này sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm những con đường mới để thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng, đặc biệt là cổ võ nền sinh thái toàn diện, củng cố cuộc sống của Giáo hội ở miền Amazzonia.

(CNA 30-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page