Ngày càng có nhiều

trường Công giáo ở Mỹ đóng cửa

 

Ngày càng có nhiều trường Công giáo ở Mỹ đóng cửa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 29-06-2020) - Ngày càng có nhiều trường Công giáo tại Mỹ đóng cửa vì sự gia tăng con số gia đình không thể trả học phí, cộng thêm với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Hiệp hội Công giáo toàn quốc Hoa Kỳ về giáo dục, sau mùa hè năm 2020, có ít nhất 100 trường Công giáo sẽ không thể mở cửa lại. Xu hướng này đã có từ lâu, nhưng dịch coronavirus làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn.

Cách đây 50 năm, tức là hồi năm 1970, tại Mỹ có hơn 11,000 trường Công giáo, nhưng năm 2020 chỉ còn lại khoảng hơn một nửa, tức là 6,000 trường. Cách đây 50 năm, số học sinh các trường Công giáo là năm triệu, nhưng nay chỉ còn lại một triệu 700 ngàn. Tuy nhiên, tính chung, số trường Công giáo chiếm một phần ba tổng số trường tư tại Mỹ. Khi các trường Công giáo không còn nữa, thì sức ép trên các trường công lập sẽ gia tăng, để nhận thêm các học sinh, và điều này là dân chúng Mỹ phải trả thêm 125 triệu Mỹ kim tiền thuế.

Ðiểm yếu của các trường tư là học phí do các phụ huynh đóng góp chiếm từ 75 đến 95% ngân sách của các trường này. Ðối với 40 triệu người thất nghiệp tại Mỹ, việc gửi con đến các trường Công giáo hay trường tư, nói chung là một ảo tưởng, vì học phí mỗi năm cho một học sinh trường tiểu học là 6,000 Mỹ kim, và hơn 15,000 Mỹ kim nếu là trường trung học. Hiệp hội toàn quốc các trường Công giáo ở Mỹ, cho biết các trường này thường nhận nhiều trẻ em thuộc các sắc dân thiểu số, như người da đen hoặc Mỹ châu Latinh, có lợi tức yếu. Số học sinh này chiếm khoảng 20%.

Chất lượng của các trường Công giáo tại Mỹ được đánh giá cao: ví dụ, năm 2016, 99% các học sinh này mãn trung học đúng hạn, và 86% sau đó học tiếp lên đại học.

Tại Mỹ, chính phủ không tài trợ các trường Công giáo, như tại nhiều nước Âu châu. Nhiều nước Âu châu có tài trợ, vì nhìn nhận sự đóng góp của các trường này vào việc xây dựng đất nước.

Hồi năm 1875, một đại biểu đảng cộng hòa, ông James Blaine, một tín hữu Công giáo, vận động thay đổi hiến pháp, để chính phủ có thể tài trợ các trường tư, trong đó có các trường Công giáo, nhưng không thành công, vì sự kỳ thị Công giáo tại Mỹ bấy giờ, với đa số là Tin lành.

Trong một YouTube tuần lễ trước đây, Ðức Tổng giám mục José Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, phê bình tàn tích bài Công giáo tại nước Mỹ và gọi đó là một gia sản "ô nhục".

(KNA 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page