Bộ giáo dục Hoa Kỳ tuyên bố rằng:

Các trường tư phải được giúp đỡ đồng đều

 

Bộ giáo dục Hoa Kỳ tuyên bố rằng: Các trường tư phải được giúp đỡ đồng đều.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 29-06-2020) - Bộ giáo dục Hoa Kỳ tuyên bố rằng Quỹ liên bang trợ giúp các trường tư, bị thiệt hại vì coronavirus, phải được phân phối công bằng.

Các giới hữu trách và phụ huynh các học sinh trường tư, trong đó có các trường Công giáo tại Mỹ, lo âu sẽ bị gạt ra ngoài, không được hưởng sự trợ giúp liên bang về đại dịch. Hơn 100 trường tư đã loan báo họ sẽ không mở lại trường nữa và hàng trăm trường khác cũng gặp số phận tương tự.

Hôm 25 tháng 6 năm 2020, bà Bộ trưởng giáo dục Mỹ Betsy DeVos tuyên bố rằng: "Không có điều gì trong đạo luật do Quốc hội thông qua, cho phép các quận huyện kỳ thị đối với các trẻ em và giáo chức, vì họ thuộc các trường tư. Luật về vấn đề này (CARES Act) là một qui định đặc biệt nhắm mưu ích cho tất cả các học sinh và giáo chức Mỹ, cũng như các gia đình bị thương tổn vì coronavirus".

Luật dự trù dành 13 tỷ Mỹ kim để trợ giúp các trường học ở Mỹ. Bà DeVos cũng nói rằng các cơ quan giáo dục địa phương, có nhiệm vụ phân phối ngân khoản liên bang, phải cung cấp công bằng các dịch vụ cho các học sinh và giáo dục các trường tư, theo các qui định của chính phủ về ngân khoản trợ giúp các trường tiểu học và trung học, bị thương tổn vì đại dịch.

(CNA 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page