Ðức Thánh cha giúp 35 máy thở

cho các nhà thương tại những nước nghèo

 

Ðức Thánh cha giúp 35 máy thở cho các nhà thương tại những nước nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-06-2020) - Trong những tuần qua, Ðức Thánh cha Phanxicô đã giúp thêm 35 máy thở cho các nhà thương tại 13 nước nghèo, đang gặp nhiều khó khăn trong việc săn sóc các bệnh nhân bị coronavirus.

Trong thông cáo, công bố hôm 26 tháng 6 năm 2020, Sở từ thiện của Ðức Thánh cha cho biết các máy thở được chuyển tới các nhà thương liên hệ, qua các tòa Sứ thần Tòa Thánh hoặc Hội đồng Giám mục địa phương. Việc giúp đỡ này được coi là một dấu chỉ sự gần gũi của Ðức Thánh cha. Ba nước Haiti, Brazil và Venezuela, mỗi nước bốn máy, trong khi ba nước Colombia, Honduras và Mêhicô, mỗi nước ba máy, bảy nước còn lại mỗi nước được hai máy, đó là Bangladesh, Ucraina, Camerun, Zimbabwe, Bolivia, Ecuador và Cộng hòa Dominicana.

Tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2020, thế giới có khoảng 10 triệu người bị nhiễm coronavirus và số tử vong lên đến nửa triệu người.

(KNA 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page