Hội luật gia Công giáo Bồ Ðào Nha

chống chủ trương ban hành luật chết êm dịu

 

Hội luật gia Công giáo Bồ Ðào Nha chống chủ trương ban hành luật chết êm dịu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 27-06-2020) - Hội luật gia Công giáo Bồ Ðào Nha đang động viên chống lại chủ trương của giới lãnh đạo chính trị tại nước này tái thảo luận để ban hành luật trợ tử, mặc dù có cuộc khủng hoảng vì đại dịch hiện nay.

Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 6 năm 2020, và được hãng tin Công giáo Ecclesia truyền đi, Hiệp hội các luật gia Công giáo Bồ khẳng định rằng: "Khi cuộc sống của một người lâm vào tình trạng bệnh tật và đau khổ, câu trả lời của xã hội và nhà Nước cho đương sự, không thể chỉ là khẳng định sự tuyệt vọng của họ bằng cách làm cho họ chết; trái lại, câu trả lời phải là sự đáp ứng của người được tình yêu thương huynh đệ thúc đẩy, tìm hết cách để loại trừ hoặc làm dịu bớt đau khổ của họ".

Thông cáo cũng nói rằng: "Ban hành luật giúp kết liễu mạng sống người bệnh, quen gọi là làm cho chết êm dịu (Euthanasia) đi ngược với hai nền tảng của hệ thống pháp lý: đó là tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người, được Hiến pháp Bồ Ðào Nha khẳng định, tiếp đến là nguyên tắc: tất cả mọi sinh mạng con người, không có luật trừ, đều đáng được bảo vệ".

Các luật gia Công giáo Bồ cũng nhận xét rằng: "Kinh nghiệm về coronavirus nhắc nhở chúng ta giá trị tối cao của sự sống con người trong mọi giai đoạn và sứ mạng của những người làm việc trong lãnh vực y tế. Trái lại, việc làm cho chết êm dịu làm biến thái hoàn toàn trách vụ của các nhân viên y tế. Sứ mạng của họ luôn luôn phải là phục vụ và bảo vệ sự sống con người".

Hội luật gia Công giáo Bồ tuyên bố ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về dự luật cho phép làm cho chết êm dịu, vì điều này tương ứng với sự thật dân chủ, xét vì các đảng phái lớn ở Bồ Ðào Nha không đưa việc trợ tử vào trong chương trình tranh cử của họ và các nhóm đại biểu của họ không có lập trường đồng nhất về vấn đề này.

(Ecclesia 23-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page