Dân Ðức ngày càng bỏ đạo Kitô

 

Dân Ðức ngày càng bỏ đạo Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 28-06-2020) - Dân Ðức ngày càng bỏ đạo Kitô: trong năm 2019 vừa qua, 27 giáo phận Công giáo tại Ðức mất gần 273,000 tín hữu (272,771), tức là tăng 26% so với năm 2018 trước đó.

20 Giáo hội Tin lành ở Ðức mất khoảng 270,000 tín hữu, tức là tăng khoảng 22.7% so với năm trước đó.

Số tín hữu Công giáo hiện chiếm 27.2% dân Ðức, tức là 22 triệu 600 ngàn người, còn Tin lành chiếm 25%, tức là 20 triệu 700 ngàn người.

Các con số trên đây được công bố hôm 26 tháng 6 năm 2020, tại thành phố Bonn và Hannover.

Ðức cha Georg Baetzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, tỏ ra lo âu vì chiều hướng suy giảm trên đây, và nói rằng: "Ðứng trước những con số thông kê năm 2019 trên đây, không có gì đẹp để nói. Con số tín hữu xin ra khỏi Giáo hội, chứng tỏ có sự xa lạ gia tăng giữa các phần tử của Giáo hội và đời sống đức tin. Cả sự suy giảm các giá trị khi lãnh nhận các bí tích, chứng tỏ có sự giảm bớt liên hệ với Giáo hội. Hiển nhiên là có nhiều người không còn cảm thấy được thúc đẩy để sống với Giáo hội".

Ðức cha Baetzing nói thêm rằng: "Giáo hội phải tự hỏi xem mình còn nói một ngôn ngữ đúng hay không, để tìm đến với con người ngày nay. Và sau khi bị mất uy tín, Giáo hội phải phục hồi sự đáng tín nhiệm bằng sự minh bạch và ngay chính".

Hồi năm 2018, giáo phận Essen ở miền bắc Ðức đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu và cho rằng con đường dài xa lạ với Giáo hội, cùng với sự nghi ngờ về đức tin, là lý do chính khiến tín hữu xin ra khỏi Giáo hội. Ðặc biệt, luân lý tính dục bị coi là không hợp thời, và cả hình ảnh phụ nữ trong Giáo hội và luật độc thân cũng vậy. Nhưng trước kết luận này, người ta đặt câu hỏi: tại sao các Giáo hội Tin lành không bị những vấn đề như thế: luân lý tính dục Tin lành dễ dãi, phụ nữ làm mục sư và giám mục, và không độc thân, tại sao tín hữu Tin lành xin ra khỏi Giáo hội của họ nhiều như vậy?

(KNA 26-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page