Ðức giám mục Passau cảnh giác

đừng chiều theo xã hội

 

Ðức giám mục Passau cảnh giác đừng chiều theo xã hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Passau (RVA News 27-06-2020) - Ðức cha Stefan Oster, Giám mục giáo phận Passau, bên Ðức, bày tỏ lo ngại rằng Giáo hội Công giáo có thể đánh mất cốt tủy và căn tính tôn giáo của mình, khi chiều xã hội tân tiến hiện đại.

Trong một bài đăng trên tạp chí "Herder Korrespondenz", số tháng Bảy năm 2020, Ðức cha Stefan Oster viết: "Cần phải trở về với nội dung đức tin nòng cốt và cốt lõi không thể thay đổi được của hình ảnh Kitô về con người".

Ðức giám mục giáo phận Passau đặt câu hỏi: Phải chăng các cuộc tranh luận hiện nay trong Công giáo Ðức về luật độc thân linh mục, việc truyền chức cho phụ nữ, hoặc thay đổi luân lý tính dục là một sự thích ứng giáo huấn Giáo hội với xã hội tân tiến hiện nay. Ðó là hành trình đi vào con đường sai lạc. Ðiều quan trọng quyết định là "đi vào con đường nội tâm, để củng cố căn tính Kitô".

Theo sự quan sát của Ðức cha Oster, Giáo hội và đức tin ngày nay chỉ có khả năng thuyết phục và sinh động tại những nơi mà người ta tái tập hợp, cầu nguyện nghiêm túc, và cởi mở sâu xa với nhau, chiến đấu công khai cho nội dung đức tin của họ. Giáo hội không thể chỉ tìm sự hưởng ứng, chỉ quan trọng đối với xã hội, nhưng phải là quan trọng về ơn cứu độ".

Lập trường trên đây của Ðức cha Stefan Oster là "đi ngược dòng", vì trào lưu chính hiện nay trong Công giáo Ðức là chạy theo thời đại, đòi dân chủ hóa Giáo hội và thích ứng với lối sống của Giáo hội. Trong bối cảnh đó, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã từng cảnh giác rằng: Chúa Giêsu dạy: "Các con phải là muối đất, chứ không phải là đường ngọt cho thế gian".

(KNA 25-6-202)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page