Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức

thảo luận về đường hướng mới đào tạo linh mục

 

Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức thảo luận về đường hướng mới đào tạo linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 26-06-2020) - Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức đã nhóm họp đề thảo luận về hướng đi mới trong việc đào tạo linh mục tại nước này, đứng trước tình trạng số chủng sinh liên tục giảm sút.

Trong năm 2018, cả nước Ðức chỉ có 60 tân linh mục, và con số này tiếp tục suy giảm. Trước đây, mỗi giáo phận tại Ðức đều có chủng viện riêng, ngoại trừ các giáo phận tại miền Ðông Ðức. Nhưng vì số chủng sinh tiếp tục giảm sút nên trong những năm gần đây, các giáo phận đã gộp các chủng viện lại.

Thông cáo công bố ngày 23 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ðức cho biết trong cuộc họp, các giám mục đã bàn đến việc tập trung việc đào tạo vào một nơi trong tương lai, giai đoạn dự bị sẽ được thực hiện tại chủng viện Freiburg và Bamberg. Giai đoạn học vấn sẽ diễn ra tại Munich, Muenster và Mainz, giai đoạn huấn luyện về mục vụ sẽ được thực hiện tại giáo phận Paderborn, với sự cộng tác của hai giáo phận Erfurt, và Rottenburg-Stuttgart và một nơi khác ở vùng Bavaria. Ngoài ra, liên đại chủng viện Lantershofen tiếp tục được duy trì dành cho các ơn gọi muộn, và không cần lấy các bằng cấp đại học.

Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức đã cứu xét các đề nghị trên đây, nhưng chưa đi tới quyết định. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn tới chủng viện Redemptoris Mater, Mẹ Ðấng Cứu chuộc, ở thành phố Koeln, dành để đào tạo các thành viên Con đường tân dự tòng, Học viện Ðông phương ở thành phố Eichstaett, và Giáo hoàng Học viện Ðức và Hungari ở nội thành Vatican.

Hàng chục chủng viện khác tại Ðức, tuy còn hoạt động, nhưng có nguy cơ vì thiếu các chủng sinh.

(KNA 24-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page