Bộ giáo sĩ nhắc nhở:

Cần có sự chấp thuận của Tòa Thánh

để một giám mục giáo phận tuyên bố phá sản

 

Bộ giáo sĩ nhắc nhở: Cần có sự chấp thuận của Tòa Thánh để một giám mục giáo phận tuyên bố phá sản.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 25-06-2020) - Bộ giáo sĩ nhắc nhở các giáo phận tại Hoa Kỳ về qui luật: để một giám mục giáo phận tuyên bố giáo phận phá sản trước mặt chính quyền, cần phải có sự chấp thuận của Tòa Thánh.

Trong thư đề ngày 15 tháng 6 năm 2020, gửi đến Ðức Tổng giám mục José Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Ðức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, nhận xét rằng: "Trong những tháng gần đây, Bộ giáo sĩ nhận được những tin về việc nhiều giám mục giáo phận ở Mỹ tuyên bố giáo phận phá sản. Những tuyên ngôn này đòi phải có phép trước đó của Tòa Thánh, dù tuyên ngôn ấy có dự trù việc bán tài sản vượt quá mức mà Hội đồng Giám mục Mỹ đã ấn định hồi năm 2011 hay không".

Mức đó là: nếu một giáo phận có hơn nửa triệu tín hữu Công giáo, mà bán tài sản quá bảy triệu rưỡi Mỹ kim thì phải có phép của Tòa Thánh. Nếu là giáo phận nhỏ hơn thì mức đó là ba triệu rưỡi Mỹ kim.

Ðức Hồng y Stella viết: "Tôi xin Ðức cha Chủ tịch vui lòng nhắc nhở các vị bản quyền tại Mỹ rằng việc tuyên bố giáo phận phá sản thường phải có sự chấp thuận trước của Tòa Thánh". Ðức Hồng y cho biết một số vụ tuyên bố phá sản của các giáo phận tại Mỹ có thể là vô hiệu về phương diện giáo luật, theo khoản giáo luật số 1296.

Trong năm qua, nhiều giáo phận tại Mỹ đã tuyên bố phá sản, vì tại nhiều bang, nghị viện thông qua luật cho phép kiện các giáo phận về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, dù đã quá hạn để kiện theo luật từ trước đến nay. Ví dụ, tại bang New York, sau khi luật này được ban hành, hơn 400 đơn kiện đã được nộp với nhà chức trách trong ngày đầu tiên. Sau đó, hai giáo phận Buffalo và Rochester đã tuyên bố phá sản, để giáo phận có thể tiếp tục sống và hoạt động, mà không phải bán hết sản nghiệp để trả tiền bồi thường trong những vụ kiện như vậy.

Một số giáo phận thuộc các bang khác tại Mỹ đã khởi sự tiến trình tuyên bố phá sản.

(CNA 23-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page