Truyền chức giám mục

trẻ nhất trong Giáo hội

 

Truyền chức giám mục trẻ nhất trong Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Blaj (RVA 25-06-2020) - Một giám mục trẻ nhất trong Giáo hội Công giáo đã được truyền chức hôm Chúa nhật, 21 tháng 6 tháng 2020, tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Blaj, thuộc miền Transilvania.

Ðó là Ðức cha Cristian Crisan, 39 tuổi, người Rumani, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Fagaras và Alba Julia, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương.

Theo giáo luật số 378, tuổi tối thiểu để làm giám mục là 35 tuổi và chịu chức linh mục ít là 5 năm.

Ðức cha Crisan sinh ngày 11 tháng 10 năm 1981, đã học triết và thần học tại thành phố Blaj, trước khi được gửi sang Roma du học tại Giáo hoàng Học viện Ðông phương, rồi học thêm tại Học viện thánh Anselmo của Dòng Biển Ðức, cũng tại Roma. Cha đậu tiến sĩ giáo luật tại Ðại học Laterano năm 2012, trước khi sang Paris phụ trách cộng đoàn Công giáo người Rumani và làm việc tại tòa án giáo phận tại đây.

Cha Crisan đã được Công nghị Giáo hội Công giáo Rumani Ðông phương chọn làm giám mục hồi tháng giêng năm 2020. Trước đó, cha là vị Kinh lược Tông tòa các tín hữu Công giáo nghi lễ Ðông phương ở Tây âu.

Lễ truyền chức cho đức tân giám mục Crisan do Ðức Hồng y Lucian Muresan, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Rumani đông phương chủ sự. Cùng chịu chức giám mục trong dịp này, có Ðức cha Calin Ioan Bot, 49 tuổi, tân giám mục Phụ tá giáo phận Lugoj.

(KNA 23-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page