Ðức Thánh Cha Phanxicô

thêm ba lời cầu vào Kinh Cầu Ðức Mẹ

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô thêm ba lời cầu vào Kinh Cầu Ðức Mẹ.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 22-06-2020) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn việc thêm ba lời cầu Ðức Mẹ dưới các tước hiệu "Ðức Mẹ lòng thương xót", "Ðức Mẹ hy vọng" và "Ðức Mẹ an ủi của những người di dân" vào Kinh Cầu Ðức Mẹ, cũng được gọi là Kinh Cầu Loreto.

Trong thư đề ngày 20 tháng 06 năm 2020 gửi đến các Chủ tịch các Hội đồng giám mục, Ðức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, nói rằng các lời cầu Ðức Mẹ dưới các tước hiệu "Ðức Mẹ lòng thương xót", "Ðức Mẹ hy vọng" và "Ðức Mẹ an ủi của những người di dân" sẽ được thêm vào Kinh cầu Ðức Mẹ.

Ðức Mẹ là con đường ưu tiên và chắc chắn để đến với Chúa Kitô

Ðức Hồng y viết trong thư: "Qua nhiều thế kỷ, các tín hữu đã dành rất nhiều tước hiệu và lời cầu khẩn Ðức Trinh nữ Maria. Mẹ là con đường được ưu tiên và bảo đảm đưa chúng ta đến gặp Chúa Kitô. Ngay cả trong thời gian hiện tại, Dân Chúa sống trong cảm giác không chắc chắn và lo lắng này, cũng cảm thấy cần chạy đến cùng Ðức Mẹ, với tràn đầy tình yêu và tin tưởng." Ðức Thánh Cha đón nhận mong ước thêm ba lời cầu khẩn vào Kinh cầu hiện đã có.

Ðức Hồng y Sarah cũng xác định rằng lời cầu khẩn thứ nhất được đặt sau lời cầu "Ðức Mẹ là Mẹ Giáo hội", lời cầu thứ hai đặt sau lời cầu "Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa" và lời cầu thứ ba đặt sau lời cầu "Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội".

Kinh cầu Ðức Mẹ, cũng được biết đến với tên Kinh cầu Loreto, được Giáo hội phê chuẩn vào cuối thế kỷ XVI, như lời khẩn cầu Ðức Mẹ, nhưng đã được các tín hữu cầu nguyện trước đó. Kinh gồm việc xướng các tước hiệu chính thức và không chính thức của Ðức Mẹ, và được thưa với điệp khúc "Cầu cho chúng con". (CSR_4769_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page