Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

đã về đến Roma

 

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã về đến Roma.

Hồng Thủy


Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đến phi trường Munich. Chuẩn bị lên máy bay của không quân Ý để về Roma.


Vatican (Vatican News 22-06-2020) - Sau 4 ngày về lại quê nhà thăm Ðức ông bào huynh Georg Ratzinger đang bệnh nặng, trưa thứ Hai 22 tháng 06 năm 2020, Ðức nguyên Giáo hoàng đã về đến Roma vào lúc 12:59.

Thứ Hai 22 tháng 06 năm 2020, lúc 9 giờ sáng, Ðức Biển Ðức XVI đến thăm Ðức ông Georg, anh trai của ngài, lần cuối cùng, trước khi di chuyển đến phi trường Munich để đáp máy bay trở lại Roma. Ðức ông Georg tuy bệnh nặng nhưng sức khỏe có vẻ ổn định.

Ðức cha Rudolf Voderholzer của giáo phận Regensburg đã tháp tùng Ðức nguyên Giáo hoàng đến phi trường. Trước khi ngài lên máy bay của không quân Ý để về Roma, Thủ tướng miền Bavaria, ông Markus Soder, đã chào từ biệt ngài. Ông Soder nói rằng cuộc gặp gỡ là giây phút "vui mừng và trầm buồn".

Máy bay chở Ðức Biển Ðức XVI và đoàn tùy tùng, gồm Ðức tổng giáo mục Ganswein, bác sĩ Polisca, Phó chỉ huy hiến binh Vatican và những người phụ giúp đã đáp xuống phi trường Ciampino lúc 12:59. (ACI 22/06/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page