Nới lỏng các biện pháp an ninh

trong các buổi lễ tại Áo

 

Nới lỏng các biện pháp an ninh trong các buổi lễ tại Áo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 22-06-2020) - Hội đồng Giám mục Áo tiếp tục nới lỏng các biện pháp an ninh vệ sinh chống coronavirus khi cử hành thánh lễ, hôn phối và thêm sức tại nước này, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Trong khóa họp toàn thể những ngày vừa qua, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Mariazell, Hội đồng Giám mục Áo quyết định rằng: Từ nay, các tín hữu không cần phải đeo khẩu trang khi dự lễ, ngoài ra, tuy các tín hữu được khuyên nên rước lễ bằng tay, nhưng họ vẫn có thể rước lễ bằng miệng. Các bình đựng nước thánh ở cửa nhà thờ được phép làm đầy nhưng nên thường xuyên thay đổi. Các tín hữu được yêu cầu tham dự thánh lễ Chúa nhật ở nhà thờ và việc chuẩn chước dự lễ Chúa nhật bị thu hồi.

Trong các qui luật còn phải giữ, có sự giãn cách ít là một mét giữa mỗi người khi dự lễ, nếu họ không cùng thuộc một gia đình. Cả khi thánh lễ được cử hành ngoài trời, sự giãn cách này vẫn phải được tuân hành.

Mặt khác, trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 6 năm 2020, sau khóa họp, Hội đồng Giám mục Áo kêu gọi chính phủ tái đón nhận những người tị nạn, như một dấu chỉ tình liên đới. Các giám mục tuyên bố ủng hộ sáng kiến theo chiều hướng này trong xã hội dân sự. Các giám mục cũng nói rằng cần tái đẩy mạnh tình liên đới và sự trợ giúp láng giềng mặc dù do đại dịch Covid-19, số người lâm cảnh nghèo túng và thất nghiệp gia tăng nhiều. Tuyên ngôn của các giám mục khẳng định rằng: "Nước Áo cần có các cơ cấu và hệ thống loại bỏ những ngăn trở, khiến cho những người nghèo và ở ngoài lề xã hội không được tham gia vào xã hội sung túc".

(KAP 19-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page