Ðức Thánh cha thêm vào

Kinh cầu Ðức Bà ba tước hiệu

 

Ðức Thánh cha thêm vào Kinh cầu Ðức Bà ba tước hiệu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-06-2020) - Trong thư gửi các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới, công bố hôm 20 tháng 6 năm 2020, Ðức Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, thông báo quyết định của Ðức Thánh cha Phanxicô ghi thêm ba tước hiệu của Ðức Mẹ vào trong Kinh cầu Ðức Bà.

Thư của Ðức Hồng y Sarah có đoạn viết: "Lòng đạo đức Kitô, qua dòng lịch sử, đã dành vô số tước hiệu và những lời cầu khẩn Ðức Trinh Nữ Maria. Mẹ là con đường ưu tiên và chắc chắn dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô. Cả thời nay, dân Chúa, đang trải qua những bấp bênh và hoang mang, cũng cảm thấy cần chạy đến cùng Mẹ, với đầy lòng kính mến và tín thác.

Nói lên tâm tình ấy, Ðức Thánh cha Phanxicô, đón nhận những mong ước được bày tỏ, quyết định ghi thêm ba lời cầu khẩn trong Kinh cầu Ðức Bà, đó là: "Ðức Mẹ lòng thương xót", "Ðức Mẹ hy vọng" và "Ðức Mẹ an ủi của những người di cư".

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phụng tự xác định rằng "lời cầu khẩn thứ nhất được đặt sau "Ðức Mẹ Giáo hội" (Mater Ecclesiae), lời cầu thứ hai đặt sau "Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa" (Mater divinae gratiae) và lời cầu thứ ba đặt sau "Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội" (Refugium peccatorum).

(Sala Stampa 29-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page