Mở lại các cuộc hành hương tại Lộ Ðức

 

Mở lại các cuộc hành hương tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 20-06-2020) - Hai tổ chức ở Italia chuyên giúp các bệnh nhân và tín hữu hành hương tại đền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, sẽ mở lại các hoạt động từ trung tuần tháng Tám tới đây, sau những tháng ngày ngưng hoạt động vị đại dịch Covid-19.

Hôm 18 tháng 6 năm 2020, "Tổ chức Liên hiệp chuyên chở bệnh nhân đến Lộ Ðức", gọi tắt là Oftal sẽ mở lại hoạt động với chuyến hành hương Lộ Ðức, từ ngày 14 đến 17 tháng 8 năm 2020. Oftal được thành lập hồi thập niên 1930 để giúp các bệnh nhân đến hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Ðức và các nơi khác, mỗi năm giúp hơn 20,000 người, gồm các bệnh nhân, người thiện nguyện, tín hữu và các linh mục đến các trung tâm Thánh Mẫu lớn nhất.

Trong thông cáo, Ðức ông Paolo Angelino, Chủ tịch Hội Oftal nói rằng: "Với niềm vui và mong đợi lớn, chúng tôi mở lại hoạt động tông đồ, cầu nguyện và trợ giúp các bệnh nhân, đặc biệt những là những người nghèo khổ nhất. Ðó là ân phúc chúng tôi chờ đợi từ lâu và nay đang được cụ thể hóa".

Liền sau cuộc hành hương của hội Oftal, tổ chức Unitalsi ở Italia sẽ chở các bệnh nhân đến Lộ Ðức, từ ngày 18 tháng 8 năm 2020, mở đầu cho chương trình hành hương của tổ chức này, không những bằng máy bay, nhưng cả bằng xe bus.

Ông Antonio Diella, Chủ tịch tổ chức Unitalsi nói: "Số người đi trong mỗi chuyến hành hương sẽ được giảm bớt để bảo vệ sức khỏe của các tham dự viên, như các biện pháp phòng chống lan lây coronavirus đòi hỏi".

Về các chuyến máy bay, Unitalsi tiếp tục cộng tác với hãng máy bay Albastar của Tây Ban Nha. Hãng này xác nhận lịch trình chuyên chở tín hữu từ Italia đến Lộ Ðức, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020. Cụ thể là từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020, sẽ có 39 chuyến bay tới Lộ Ðức.

Sau mười tuần lễ bị đóng cửa vì dịch, Trung Tâm Thánh Mẫu được mở lại từ ngày 31 tháng 5 năm 2020, với tất cả các biện pháp an ninh phòng chống dịch.

(Sir 18-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page