Ðức Tổng giám mục Pizzaballa

chủ sự lễ làm phép dầu tại Thánh địa

 

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa chủ sự lễ làm phép dầu tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 20-06-2020) - Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu, trước đây đã bị hoãn lại từ thứ Năm Tuần Thánh vì đại dịch Covid-19.

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giệtsimani, thay vì tại đền thờ Thánh mộ, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và một số giáo dân.

Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục Pizzaballah, chủ chăn của 160,000 tín hữu Công giáo Latinh ở Palestine, Israel, Giordani và đảo Cipro, nhận xét rằng trong một thế giới người ta nói về tự do, nhưng luôn tạo ra những hình thức nô lệ mới, các tín hữu Kitô được mời gọi tiếp tục tự do phục vụ thời điểm thuận tiện của ơn cứu độ, qua những cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Kitô".

Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng "Dầu dự tòng mà chúng ta làm phép nhắc nhở chúng ta về phẩm giá và cả lòng can đảm từ phép rửa tội, không phải làm cho chúng ta đối nghịch nhau, nhưng phải trở thành những chứng nhân ngày càng mới mẻ về sự thật và tự do, theo tinh thần Tin mừng. Ðiều này càng quan trọng hơn ngày nay, trong một thế giới quá nhiều khi, dưới cái vẻ mới mẻ, nhưng thực tế nó tái đề nghị những chủ trương cũ kỹ về sự thống trị và lạm quyền".

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa nhắc lại thời kỳ bị cách ly vì đại dịch, "các nơi thờ phượng bị đóng cửa, và lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta phải cử hành lễ làm phép dầu ngoài Tuần Thánh và ngoài Vương cung thánh đường Thánh mộ. Sự kiện này là một lời mời gọi chúng ta hãy có một lập trường khác. Chúa Kitô kêu gọi chúng ta mở lại cuốn Kinh thánh, đọc trong đó chân lý về hiện tại của chúng ta. Thời kỳ khó khăn chúng ta đã sống vì đại dịch, với những hậu quả của nó, phải trở thành một lời mời gọi chúng ta hãy nghĩ lại chính mình một cách khác, hãy có một vị thế mới đối với thế giới. Cả chức linh mục cũng phải được chiêm ngắm, bằng cách cố gắng tìm lại trong đó ý hướng của Thiên Chúa và thánh ý của Chúa. Chúng ta không phải phát minh những chỗ đứng mới hoặc vai trò mới của Giáo hội và các linh mục trong thế giới, nhưng chỉ tái đặt chúng ta ở vị trí của Chúa Giêsu và đó cũng phải là vị trí của chúng ta: đó là nhà tiệc ly và thánh giá".

(Vatican News 18-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page