Gia tăng cộng tác kiểm soát tài chánh Vatican

 

Gia tăng cộng tác kiểm soát tài chánh Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-06-2020) - Hai cơ quan kiểm soát tài chánh tại Vatican đã ký hiệp định cộng tác với nhau, hôm 17 tháng 6 năm 2020, để chu toàn nghĩa vụ đã được trao phó.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cơ quan giám sát thông tin tài chánh, gọi tắt là AIF, chuyên điều tra về các tội phạm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã ký hiệp định với Văn phòng Tổng Kiểm Toán, có nhiệm vụ chống tham ô. Với Hiệp định này, hai cơ quan Tòa Thánh sẽ trợ giúp nhau trong việc chu toàn các công tác được giao phó, trong hệ thống pháp luật của Tòa Thánh. Hiệp định dự trù các cuộc gặp gỡ theo định kỳ giữa hai bên, trên bình diện kế hoạch cũng như hoạt động.

(Vatican News 18-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page