Khóa cập nhật tại Vatican

chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

 

Khóa cập nhật tại Vatican chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-06-2020) - Trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2020, các giới chức liên hệ tại Vatican đã tham dự một khóa cập nhật về các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tuyên bố trong dịp này, ông Carmelo Barbargallo, Chủ tịch ban giám sát tài chánh của Vatican, cảnh giác rằng: "Những thành phần bất lương, trong những lúc khủng hoảng, thường len lỏi được vào hệ thống kinh tế và tiếp xúc được với những thành phần yếu đuối nhất. Thời điểm hiện nay là lúc đặc biệt phức tạp, và có lẽ càng phức tạp hơn đối với kinh tế. Vì thế, cần làm sao để sứ mạng quan trọng của Giáo hội được tiến hành cùng với những quân bình về kinh tế, cũng là điều quan trọng, và với sự tuân giữ các qui luật, nhất là những qui luật nhắm chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố; đây là một khía cạnh hết sức quan trọng".

Ông Bargaballo nhắc lại sự kiện: "Vì cuộc khủng khoảng kinh tế do dịch coronavirus, tổ chức An ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, dự báo tổng sản lượng PIL sẽ giảm 6% trong năm 2020, nhưng nếu có đợt dịch lây nhiễm thứ hai, thì mức suy sụp sẽ lên tới 7.6%, trên bình diện thế giới. Tại Liên hiệp Âu châu, mức độ suy giảm tổng sản lượng là gần 8%. Những thành phần bất lương sẽ lợi dụng tình thế khủng hoảng này để len lỏi vào các hệ thống kinh tế, đề nghị những vụ thủ đắc bằng tiền mặt. Vì thế, đây là thời điểm phải cảnh giác nhiều hơn".

Ông Chủ tịch cơ quan giám sát thông tin tài chánh của Vatican, gọi tắt là AIF, nói rằng: "Các qui luật của Vatican phù hợp với các qui luật của các nước trên thế giới. Gần đây, các qui luật này cũng được cập nhật, đặc biệt là trong vấn đề đấu thầu, các qui luật đó đạt tới mức tiên phong".

Ông Federico Antellini Russo, Phó giám đốc cơ quan AIF của Vatican, nhắc nhở các tham dự viên khóa bồi dưỡng, rằng "qui luật của Vatican tiến triển mỗi năm, vì không những để ý đến các tiêu chuẩn Âu châu, nhưng cả những đặc tính quyền tài phán Vatican nữa. Tòa Thánh cũng đã thực hiện những bước tiên phong so với những gì xảy ra ở Âu châu. Ví dụ, trong khóa cập nhật này, Ủy ban an ninh tài chánh của Vatican đã quyết định không những huấn luyện thông thường mà thôi, nhưng còn có hình thức phòng ngừa, ý thức và hỗ trợ cho các giới chức trách nhiệm của Tòa Thánh, của Quốc gia thành Vatican nữa. Ðiều này có nghĩa là họ cũng có nghĩa vụ phải trình báo những hoạt động khả nghi với Ban giám sát thông tin tài chánh nữa".

(Vatican News 16-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page