Vatican bổ nhiệm các thành viên mới

cho Ủy ban Giáo hoàng về các hoạt động y tế

 

Vatican bổ nhiệm các thành viên mới cho Ủy ban Giáo hoàng về các hoạt động y tế.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 17-06-2020) - Với sự ủy quyền của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã bổ nhiệm các thành viên mới cho "Ủy ban Giáo hoàng về các hoạt động y tế của các pháp nhân công của Giáo hội" trong giai đoạn ba năm từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023.

Ủy ban được Ðức Thánh Cha thành lập vào năm 2015, có nhiệm vụ thực hiện các nghiên cứu chung để xác định tính bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe các pháp nhân của Giáo hội, và để chuẩn bị các chiến lược hoạt động bền vững lâu dài phù hợp với Học thuyết xã hội của Giáo hội.

Thành viên mới

Ðức ông Luigi Mistò, chủ tịch Quỹ chăm sóc sức khỏe (FAS) của Tòa thánh, được xác nhận là Chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng.

Các thành viên mới bao gồm: Ðức ông Segundo Tejado Munoz, Phó Tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện; giáo sư Renato Balduzzi, giảng viên Luật Hiến pháp của Ðại học Công giáo Thánh Tâm Milano; luật sư Giovanni Barbara, giáo sư Luật Thương mại; Fabrizio Celani, chủ tịch quốc gia của Hiệp hội Công nhân Y tế Công giáo và một số các vị khác. Sơ Annunziata Remossi, đang phục vụ tại Bộ Tu sĩ sẽ là Thư ký của Ủy ban.

Phòng Báo chí Tòa Thánh lưu ý rằng "Ủy ban có thể sử dụng những lời khuyên từ các kỹ thuật viên và quản lý trong lĩnh vực này, phát triển kinh nghiệm đã thực hiện; ủy thác một phần chức năng cho một hoặc nhiều thành viên; và thiết lập các Tiểu ban".

Chúc mừng đến Ủy ban

Ðức Hồng y Pietro Parolin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thành viên của Ủy ban sắp mãn nhiệm vì sự phục vụ được thực hiện với năng lực và lòng quảng đại. Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng phác thảo các chỉ dẫn và đề xuất để bắt đầu một giai đoạn hoạt động mới của Ủy ban Giáo hoàng, để nó ngày càng có thẩm quyền và hiệu quả hơn trong việc phục vụ của thế giới Y tế Công giáo, chăm sóc sức khỏe và thực hiện những nhiệm vụ mà Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ủy thác. Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng trong trường hợp khẩn cấp về chăm sóc sức khỏe hiện nay, đây là những nhiệm vụ không mất đi sự liên quan và cấp bách của chúng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page