Ðức Thánh Cha chúc lành

cho cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức

toàn cầu cầu nguyện cho các linh mục

 

Ðức Thánh Cha chúc lành cho cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức toàn cầu cầu nguyện cho các linh mục.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 17-06-2020) - Trong sứ điệp gửi đến cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức toàn cầu cho sự thánh hóa các linh mục năm 2020, Ðức Thánh Cha bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với sự kiện được diễn ra vào ngày 19 tháng 06 năm 2020 và ngài chúc lành cho sự kiện này.

Các đền thánh tham dự sự kiện đọc một mầu nhiệm Mân Côi vào nửa giờ đã định để cảm ơn các linh mục và xin Mẹ Maria bảo vệ các ngài. Các đền thánh cầu nguyện nối tiếp nhau qua các múi giờ cho đến khi toàn cầu được bao bọc trong lời cầu nguyện.

Ðức Thánh Cha hiệp thông cầu nguyện cho các linh mục

Sứ điệp được Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi đến Ðức tổng giám mục Michael Neary của Tuam, có viết: "Ðức Thánh Cha Phanxicô hài lòng biết về cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức toàn cầu hàng năm cầu cho các kinh mục được diễn ra vào ngày lễ trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài hiệp thông với tất cả, tham gia cầu nguyện để các linh mục ở mọi nơi được củng cố trong sứ vụ loan báo và cử hành tình yêu thương xót của Chúa Kitô Cứu độ, và trở nên những mục tử hoàn toàn hơn theo lòng Chúa mong muốn." Ðức Hồng y Parolin cho biết Ðức Thánh Cha ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người."

Kinh Mân Côi "tiếp sức" toàn cầu cầu nguyện cho các linh mục

Ðức tổng giám mục Neary là cố vấn giám mục của phong trào Linh mục Thế giới được thành lập năm 2003 bởi doanh nhân người Ai Len, cô Marion Mulhall. Cô đã thành lập tổ chức để "khẳng định phẩm giá, vẻ đẹp và ân huệ của chức tư tế Chúa Giêsu ban cho nhân loại." Năm 2009, cô Mulhall giám sát việc phát động việc đọc kinh Mân Côi tiếp sức toàn cầu, được thực hiện mỗi năm vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Do đại dịch Covid-19, các nhà tổ chức khuyến khích những đền thánh tham gia chiếu trực tiếp giờ đọc kinh của họ, hoặc nếu không thể, thì cầu nguyện theo nhóm nhỏ trong các nhà thờ khi tuân giữ các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Các tín hữu có thể tham gia bằng cách tham gia giờ cầu nguyện được chiếu trực tiếp trên radio, Facebook và YouTube.

Năm 2019 có 255 địa điểm tại 70 quốc gia tham dự cuộc đọc kinh Mân Côi tiếp sức này. Năm 2020 dự kiến các tín hữu tại 85 quốc gia sẽ tham gia. (CNA 02/06/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page