Ðức Hồng y Robert Sarah

tiếp tục làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự

 

Ðức Hồng y Robert Sarah tiếp tục làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-06-2020) - Ðức Hồng y Robert Sarah được Ðức Thánh cha Phanxicô lưu nhiệm trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, cho đến khi có lệnh mới.

Cùng với Ðức Hồng y Peter Turkson, Ðức Hồng y Sarah là người Phi châu thứ hai giữ chức vụ Bộ trưởng tại Tòa Thánh. Ngài sinh ngày 15 tháng 6 năm 1945 tại Guinée Equatoriale, được các cha dòng Thừa sai Chúa Thánh Linh hoán cải năm lên 12 tuổi. Ngài được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Conakry năm 1979, lúc mới 34 tuổi. Trong nhiệm vụ này, ngài luôn chống lại chế độ độc tài mácxit của Sékou Touré.

Năm 2001, Ðức Tổng giám mục Robert Sarah được Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ truyền giáo, và 9 năm sau được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cor Unum, Ðồng Tâm, là cơ quan bác ái của Tòa Thánh, và thăng Hồng y. Ngày 23 tháng 11 năm 2014, Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức Hồng y Sarah làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích. Hôm 15 tháng 6 năm 2020, Ðức Hồng y đã tròn 75 tuổi. Ngài được Ðức Thánh cha lưu nhiệm theo công thức "cho đến khi định liệu cách khác" (donec aliter provideatur).

(Cath.ch 15-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page