Lần đầu tiên Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

một giáo dân làm Tổng thư ký

cho Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh

 

Lần đầu tiên Ðức Thánh Cha bổ nhiệm một giáo dân làm Tổng thư ký cho Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 16-06-2020) - Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm thứ Hai 15 tháng 6 năm 2020, Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Fabio Gasperini làm Tổng thư ký cho Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica)

Tiến sĩ Fabio Gasperini năm nay 58 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Thương mại. Ông đã có kinh nghiệm hơn 25 năm trong các dịch vụ tư vấn và kiểm toán tại các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty môi giới và công ty tài chính. Ông đã từng làm tư vấn cho Apsa, là chủ tịch của Công ty kiểm toán Tài chính Ernst & Young, đồng thời là thành viên của Ủy ban Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Ý.

Công việc cụ thể của ông Fabio Gasperini là tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi tài chính, xem xét tổ chức và hệ thống, hiệu quả công nghệ, kinh doanh thông minh, đánh giá rủi ro kinh doanh, kế hoạch kinh doanh chiến lược, phân tích lợi nhuận và chiến lược đa kênh.

Ông Fabio Gasperini là người thế chỗ Ðức ông Mauro Rivella vừa hoàn thành nhiệm vụ 5 năm. Theo Tông hiến mới của Ðức Thánh Cha "Anh em hãy rao giảng Tin Mừng - Praedicate Evangelium" thì tất cả các nhiệm vụ ở Vatican sẽ kéo dài trong 5 năm, và chỉ có thể tái nhiệm một lần. Trong tinh thần cải tổ, rõ ràng Ðức Thánh Cha đã quyết định có những thay đổi để phù hợp với tiến trình cải tổ Giáo triều mà ngài đang thực hiện.

Trong lĩnh vực tài chính, Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh được coi như một ngân hàng trung ương, và là cơ quan giữ vai trò như là nhà đầu tư của Phủ Quốc gia Thành Vatican và hoạt động độc quyền vì lợi ích các tổ chức Tòa Thánh và Quốc gia Thánh Vatican.

Hiện người đứng đầu Cơ quan này là Ðức cha Nunzio Galantino, được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm năm 2018. (Acistampa 15/6/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page