Ðức Thánh Cha Phanxicô chào thăm

tín hữu hành hương

đền thánh Ðức Mẹ Loreto lần thứ 42

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô chào thăm tín hữu hành hương đền thánh Ðức Mẹ Loreto lần thứ 42.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 15-06-2020) - Năm 2020 là năm thứ 8 liên tiếp Ðức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại chào thăm các tín hữu tham gia cuộc hành hương đền thánh Ðức Mẹ Loreto. Ngài khuyến khích các tín hữu hãy hy vọng và can đảm trước những khó khăn trong đại dịch và cả giai đoạn sau đại dịch.

Cuộc hành hương năm 2020 là lần thứ 42, được tổ chức ngày thứ Bảy 13 tháng 06 năm 2020, nhưng do đại dịch Covid-19, cuộc hành hương được thay bằng cuộc hành hương "ảo", bằng một buổi cầu nguyện tại đền thánh và được truyền chiếu trên tivi và internet. Ðức Thánh Cha nói đây là lần đầu tiên ngài thấy một cuộc hành hương "ảo".

Xin Ðức Mẹ ban niềm hy vọng và ơn can đảm

Ngỏ lời với Ðức cha Fabio Dal Cin, tổng giám mục Loreto, với Ðức cha Giancarlo Vecerrica, giám mục hưu trí của Fabriano Matelica và tất cả các tín hữu hiện diện qua mạng internet và tivi, Ðức Thánh Cha nói: "Ðức Mẹ Loreto, Ðức Mẹ của hy vọng, Ðức Mẹ giúp chúng ta nhìn xa hơn, trong những thời điểm vô vùng khó khăn này chúng ta cần nhìn xa hơn với niềm hy vọng."

Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với các tín hữu và khuyến khích: "Anh chị em hãy can đảm! Thời gian sắp đến, sau đại dịch này, sẽ không dễ dàng, nhưng với lòng can đảm, đức tin, hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục tiến bước. Hãy can đảm! Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Ðức Mẹ ban ơn can đảm này. Tôi cầu nguyện cùng với anh chị em."

Các tín hữu hành hương của Ðức Mẹ

Ðức Thánh Cha cảm ơn khoảng 20 bạn trẻ hiện diện tại đền thánh, đại diện cho tín hữu hành hương khắp thế giới. Ngài nói: "Cảm ơn các con và tất cả những người cộng tác trong cuộc hành hương ảo này. Xin Chúa ban phước lành cho các con, xin Ðức Mẹ gìn giữ các con. Cha chúc lành cho các con và xin đừng quên cầu nguyện cho cha."

Kết thúc cuộc điện thoại, Ðức Thánh Cha nói: "Anh chị em là các tín hữu hành hương của Ðức Mẹ."

Nhà Ðức Mẹ ở Loreto

Theo lưu truyền, Nhà Ðức Mẹ ở Nazareth được đưa từ Palestine về Loreto năm 1294. Ðịa điểm này cách Roma khoảng 300 cây số về hướng đông bắc, bên bờ biển Adriatique. Một ẩn sĩ là thầy Paolo della Selva được thấy nhà này trong thị kiến và báo cho giáo quyền. Từ đó dân chúng tuốn đến hành hương tại đây. Ðền thánh huy hoàng được Ðức Giáo Hoàng Phaolô II cho khởi công xây cất từ năm 1468. Qua dòng lịch sử, hơn 50 vị Giáo Hoàng đã đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Loreto, cùng với các tầng lớp tín hữu. Chính Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu lớn nhất này của Ý hồi tháng 03 năm 2019. (CSR_4603_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page