Ðức Hồng y Giám quản Roma

giới thiệu ngân quỹ "Chúa Giêsu lao động"

 

Ðức Hồng y Giám quản Roma giới thiệu ngân quỹ "Chúa Giêsu lao động".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-06-2020) - Trưa ngày 12 tháng 6 năm 2020, Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, đã mở cuộc họp báo tại tòa Giám quản, để giới thiệu ngân quỹ "Chúa Giêsu lao động" do Ðức Thánh cha Phanxicô thiết lập để giúp đỡ các công nhân bị mất việc hoặc gặp khó khăn trong thời kỳ đại dịch hiện nay.

Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có bà thị trưởng Roma, Virginia Raggi, và ông chủ tịch miền Lazio, Nicola Zingaretti, là hai cơ quan đã hỗ trợ ngân quỹ do Ðức Thánh cha đề xướng, 500,000 Euro mỗi cơ quan, như bước khởi đầu, khuyến khích các vị hảo tâm khác đóng góp thêm.

Cuối cuộc họp báo, ba vị đại diện cho giáo phận Roma, thành phố Roma và miền Lazio, đã ký một hiệp định liên minh cho Roma.

Ðức ông Palmieri thuộc tòa Giám quản cho biết liên minh và ngân quỹ này không phải chỉ là một sự phân phối các ngân khoản tài trợ, nhưng là một sự củng cố những hành trình giúp đỡ các công nhân và gia đình họ trong tinh thần liên đới.

Ngân quỹ "Chúa Giêsu lao động" muốn đồng hành với khoảng 1,800 gia đình đang bị tổn thương về lợi tức vì đại dịch, và những biện pháp hỗ trợ đặc biệt của các tổ chức chính quyền không đủ.

Ðể được hưởng sự trợ giúp từ ngân quỹ, đương sự phải có cư trú trên lãnh thổ giáo phận hoặc thành phố Roma, và gia đình không có lợi tức quá 600 Euro mỗi tháng, cộng thêm với 100 Euro mỗi người sống trong gia đình; hoặc đó là những người thất nghiệp, hay có số giờ làm việc bị thu hẹp nhiều vì coronavirus. Ngoài ra, đương sự phải bày tỏ ý chí cố gắng vượt thắng tình trạng khẩn trương hiện nay. Họ có thể làm đơn xin giúp đỡ qua hàng trăm trạm lắng nghe rải rác trong thành Roma, với sự cộng tác của 523 người thiện nguyện chuyên đồng hành với những người gặp khó khăn. Những gia đình được chấp nhận, sẽ nhận được trợ giúp kinh tế từ 300 đến 600 Euro tối đa mỗi tháng, trong vòng 3 tháng và có thể gia hạn thêm, tối đa là 6 tháng.

(Vatican News 12-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page