Thành phố Roma và miền Lazio

hỗ trợ quỹ Ðức Thánh cha

giúp công nhân thất nghiệp

 

Thành phố Roma và miền Lazio hỗ trợ quỹ Ðức Thánh cha giúp công nhân thất nghiệp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 13-06-2020) - Chính quyền thành phố Roma và miền Lazio, mỗi tổ chức hỗ trợ nửa triệu Euro cho ngân quỹ Ðức Thánh cha thiết lập, với số vốn đầu tiên là một triệu Euro để giúp đỡ các công nhân thất nghiệp, hoặc những người gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19. Như vậy số vốn ban đầu của quỹ này tăng gấp đôi.

Giám đốc Caritas giáo phận Roma, ông Benoni Ambarus, hy vọng sẽ có thêm nhiều người ủng hộ quỹ này. Ông nói: "Khi chúng ta muốn giúp đỡ tất cả những người bị mất công ăn việc làm hiện nay, thì dĩ nhiên một triệu Euro không đủ, vì như thế sẽ có rất ít người được giúp đỡ".

Ông Ambarus cho biết, trong tình trạng khó khăn vì đại dịch hiện nay ở Roma, có khoảng 7,000 gia đình đã tìm đến tổ chức Caritas lần đầu tiên để xin giúp đỡ, nhiều người xin giúp lương thực. "Một đàng, đại dịch cho thấy sự yếu ớt kinh khủng trong kết cấu xã hội của thành Roma chúng ta, nhưng đàng khác, cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự quảng đại sẵn sàng giúp đỡ của những người có phương tiện."

Báo "Người đưa tin chiều" (Corriere della sera), số ra ngày 11 tháng 6 năm 2020, cho biết trong tháng Ba năm 2020, 200,000 người ở Roma đã nhận được giúp giúp về thực phẩm công cộng hoặc tư nhân.

(KNA 11-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page