Các tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ

nhưng không có công chúng tham dự

 

Các tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ nhưng không có công chúng tham dự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-06-2020) - Vì đại dịch Covid-19, 38 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ làm lễ tuyên thệ vào ngày 04 tháng 10 năm 2020 nhưng không có quan khách, thân nhân và công chúng tham dự. Buổi lễ sẽ được các cơ quan truyền thông Vatican trực tiếp truyền đi.

Bình thường, lễ tuyên thệ của các tân vệ binh Thụy Sĩ được cử hành vào ngày 06 tháng 5 hằng năm, là ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hiến mạng sống để bảo vệ Ðức Giáo hoàng Clemente VII, trong vụ loạn quân cướp phá Roma, hồi năm 1527. Nhưng năm 2020 vì đại dịch, nên lễ tuyên thệ được dời lại đến lễ thánh Phanxicô Assisi, 04 tháng 10 năm 2020.

Hôm đó, ban sáng các tân vệ binh sẽ tham dự thánh lễ lúc 7 giờ 30, tại đền thờ thánh Phêrô. Lễ tuyên thệ sẽ được cử hành tại Sân Damaso, ở khu vực dinh Tông Tòa. Nếu thời tiết xấu, thì sẽ được cử hành tại Ðại thính đường Phaolô VI.

(KNA 10-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page