Hoa Kỳ cảnh giác:

Có những chính phủ lợi dụng đại dịch

để đóng cửa nhà thờ

 

Hoa Kỳ cảnh giác: Có những chính phủ lợi dụng đại dịch để đóng cửa nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 12-06-2020) - Hôm 10 tháng 6 năm 2020, Ðại sứ Mỹ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo, ông Sam Brownback, cảnh giác rằng có một số chính phủ lợi dụng đại dịch Covid-19 để đóng cửa các thánh đường, đền thờ Hồi giáo, Hội đường Do thái giáo và các nơi thờ phượng khác, viện cớ là để tránh lây nhiễm coronavirus.

Tuyên bố với giới báo chí, Ðại sứ Brownback, nói rằng: "Có những chính phủ tại một số miền đang đóng cửa các nơi thờ phượng, đi quá đòi hỏi của tình trạng khẩn trương về sức khỏe, để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số. Ðó là mối quan tâm lớn tôi đã nêu lên với Liên minh quốc tế về tự do tôn giáo".

Ông Brownback đánh giá cao sự cộng tác của các vị lãnh đạo tôn giáo với các quan chức y tế và ngưng các buổi lễ tôn giáo có đông đảo tín hữu, đặc biệt trong các mùa thánh như Tuần Thánh, Phục sinh, Vượt Qua và tháng chay tịnh Ramadan. Nhưng những người bênh vực tự do tôn giáo cũng cảnh giác chống lại các vụ đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số trong thời kỳ đại dịch. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cũng lên án sự vu khống một số nhóm tôn giáo thiểu số là cố tình làm lan lây đại dịch. Hồi tháng Ba năm 2020, ủy ban đã liệt kê danh sách những nước vi phạm tự do tôn giáo nhân danh sự ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Ðại sứ Brownback đặc biệt nói đến sự đàn áp của Trung Quốc chống những người Hồi giáo Uyghurs, ở tỉnh Tân Cương. Tại Iran, cũng có 109 người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số đang bị cầm tù vì tín ngưỡng của họ.

(CNA 10-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page