Giám mục "hầm trú" thứ ba

được Trung Quốc nhìn nhận

 

Giám mục "hầm trú" thứ ba được Trung Quốc nhìn nhận.

Hồng Thủy

Bắc Kinh (Vatican News 11-06-2020) - Hôm 09 tháng 06 năm 2020, nghi lễ nhận giáo phận của một giám mục Trung Quốc "hầm trú" 83 tuổi đã được cử hành. Ðây là vị giám mục thứ ba của Giáo hội hầm trú được chế độ cộng sản Trung Quốc công nhận kể từ khi Vatican và Trung Quốc ký một thỏa thuận vào năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục.

Ðức cha Phêrô Lâm Giai Thiện đã chính thức được đặt làm người đứng đầu giáo phận Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Từ năm 1997, Ðức cha Lâm đã từ chối đăng ký với chính phủ và do đó không được chính quyền Trung Quốc công nhận.

Ðức cha Giuse Thái Bỉnh Thụy của Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến đã chủ sự nghi lễ với sự tham dự của khoảng 40 linh mục và 80 tín hữu Công giáo của giáo phận Phúc Châu.

Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phúc Kiến cho biết, sau buổi lễ, Ðức cha Thái đã thay mặt cho Hiệp hội Yêu nước Công giáo và ủy ban quản lý giáo dục Công giáo Trung Quốc của tỉnh chúc mừng Ðức cha Lâm. Cha Vương Ngọc Lương, một giáo chức của Hội đồng giám mục được nhà nước phê duyệt ở Trung Quốc, đã đọc thư chấp thuận từ Hội đồng giám mục.

Ðức cha Lâm đã cam kết vâng lời Thiên Chúa, chu toàn các nhiệm vụ mục vụ của một giám mục và loan báo Tin Mừng để lãnh đạo giáo phận Phúc Châu. Ngài cũng tuyên bố sẽ là một thành viên tích cực của Giáo hội Công giáo Trung Quốc.

Tuyên bố của giám mục cũng nói rằng các linh mục và người Công giáo nên tuân thủ hiến pháp của đất nước, giữ vững sự thống nhất quốc gia và hòa hợp xã hội và yêu mến đất nước và Giáo hội.

Trước đây, sau thỏa thuận tạm thời được ký kết giữa Vatican và Trung Quốc vào tháng 09 năm 2018, Trung Quốc đã nhìn nhận 2 giám mục được Vatican bổ nhiệm mà không được nước này nhìn nhận. Ðức cha Trang Kiến Kiên của Sán Ðầu được nhà nước nhìn nhận vào tháng 01 năm 2019 và ngài đã từ chức ngay sau đó. 8 ngày sau, Trung Quốc cũng nhìn nhận Ðức cha Cận Lộc Cương của Nam Dương. (Ucanews 10/06/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page